Trwa ładowanie...
dnb8rvz

UOKiK: niedozwolone praktyki spółki Naprzód z Rydułtów (komunikat)

...

dnb8rvz
dnb8rvz

10.05. Warszawa - UOKiK informuje:

Zastrzeganie prawa do zmiany ceny usług komunalnych przy jednoczesnej odmowie możliwości odstąpienia od umowy - to jedna z niezgodnych z prawem praktyk stosowanych przez spółkę Naprzód z Rydułtów. Przedsiębiorca zobowiązał się do zmiany kwestionowanych przez Prezes UOKiK działań.

Spółka Naprzód w Rydułtowach (woj. śląskie) zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie blisko 30 gmin województw śląskiego i opolskiego.

Postępowanie w sprawie przedsiębiorcy zostało wszczęte w grudniu 2011 r. W jego toku ustalono, że we formularzach wykorzystywanych do zawierania umów z konsumentami znalazły się postanowienia tożsame z klauzulami znajdującymi się w rejestrze postanowień niedozwolonych.

dnb8rvz

Zgodnie z jednym z kwestionowanych przez Prezes UOKiK postanowień, przedsiębiorca zastrzegał, że może zmienić cenę usługi m.in. w przypadku zmian cen paliwa, stawek VAT, pozbawiając konsumenta przysługującej mu w takiej sytuacji możliwości odstąpienia od umowy. Zgodnie z prawem, gdy przedsiębiorca zmienia istotne warunki umowy, do których zaliczana jest cena, konsument ma prawo odstąpienia od wiążącego go kontraktu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zastrzeżenia Urzędu wzbudziło także postanowienie, zgodnie z którym spółka zastrzegała sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy oraz naliczenia należności łącznie z odsetkami w przypadku zalegania przez konsumenta z opłatą, które przekracza 14 dni. W opinii Urzędu w takiej sytuacji przedsiębiorca, zanim zastosuje sankcję w postaci odstąpienia od umowy powinien dodatkowo wezwać konsumenta do zapłaty. Praktyka przedsiębiorcy narażała konsumentów, którzy nie mogli dokonać zapłaty w terminie np. z powodu niezawinionego wypadku losowego, na pozbawienie usługi wywozu śmieci z dnia na dzień.

Spółka Naprzód zobowiązała się do zmiany kwestionowanych praktyk. W związku z tym, Prezes Urzędu odstąpiła od nałożenia kary finansowej. Może się ona pojawić wtedy, gdy przedsiębiorca nie wykona obowiązku nałożonego decyzją Prezes Urzędu.

1 stycznia 2012 roku zmieniła się ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Za odbiór śmieci odpowiedzialne będą gminy, które na podstawie przetargu wybiorą przedsiębiorców wywożących odpady. Konsumenci za te usługi uiszczą opłaty narzucone przez gminy. Do końca 2012 roku rady gmin są zobowiązane podjąć uchwały w sprawach: wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty, a także sposobu i zakresu świadczenia usług oraz poinformować o tym konsumentów. Każdy właściciel nieruchomości musi pamiętać o rozwiązaniu dotychczasowej umowy do końca czerwca 2013 roku, aby nie płacić podwójnych opłat za wywóz odpadów (jednej na rzecz gminy, drugiej - z tytułu dotychczasowej umowy).

dnb8rvz

W przypadku sporu z przedsiębiorcą bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw można uzyskać u powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów lub pod numerem telefonu 800 007 707 czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00. Pomoc można uzyskać też w oddziałach Federacji Konsumentów.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ stav/

dnb8rvz
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dnb8rvz