Trwa ładowanie...
d47yjuu
d47yjuu
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

UOKiK: nowe wytyczne dotyczące kontaktów z firmami i koncentracji

UOKiK przedstawił zasady kontaktów telefonicznych i spotkań z przedsiębiorcami, którzy załatwiają sprawę w Urzędzie. Podał także uaktualnione wyjaśnienia dotyczące zgłaszania zamiaru koncentracji, mające ułatwić firmom przejście przez tę procedurę.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d47yjuu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował we wtorek zasady, którymi będą kierować się pracownicy Urzędu w kontaktach z przedsiębiorcami.

Jak podał UOKiK w komunikacie, nowe reguły wewnętrzne mają ułatwić kontakty urzędników z przedsiębiorcami "z poszanowaniem przepisów prawa i zasad sprawiedliwości proceduralnej". Podstawową zasadą ma być możliwość bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z Urzędem, tak aby mógł on przedstawić swoje stanowisko.

Podczas rozmowy przez telefon, co stanowi najczęstszą formę kontaktu z Urzędem, przedsiębiorcy mogą liczyć na informacje lub czynione ustalenia przede wszystkim o charakterze techniczno-organizacyjnym (potwierdzenie wpływu pisma, umówienie się na przegląd akt postępowania) oraz podstawowe informacje prawne.

d47yjuu

Chodzi o kwestie takie jak wyjaśnienie wątpliwości co do zakresu przekazywanych do Urzędu przez przedsiębiorcę informacji i dokumentów (w tym na wezwanie Urzędu), udzielenie podstawowej informacji prawnej na temat istoty postawionego zarzutu czy określenie statusu postępowania i przewidywanego terminu jego zakończenia.

Zgodnie z wytyczanymi, przedsiębiorca nie może natomiast oczekiwać informacji o ustaleniach wynikających z zebranych w postępowaniu dowodów i kierunku rozstrzygnięcia postępowania.

Podobne informacji można uzyskać komunikując się z Urzędem drogą mailową.

UOKiK podał także wytyczne dotyczące spotkań z przedstawicielami Urzędu. Jak zaznaczono, spotkanie takie może pełnić wyłącznie funkcję pomocniczą i nie może ono służyć przeprowadzaniu dowodów.

d47yjuu

Ze względu na zasadę przejrzystości, ze strony Urzędu w spotkaniu uczestniczyć powinno co najmniej dwóch pracowników, a z każdego spotkania, które odbyło się w toku postępowania przed Prezesem UOKiK sporządza się notatkę, wskazującą miejsce i datę spotkania, imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe lub funkcje jego uczestników. Od tych zasad będzie można odstąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Jak podał Urząd, wnioskując o zorganizowanie spotkania należy przekazać mailem jego przedmiot oraz proponowany porządek i uczestników ze strony przedsiębiorcy. W uzasadnionych okolicznościach, spotkanie takie może mieć formę wideokonferencji.

Urząd opublikował również we wtorek szczegółowe "Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK", uwzględniające zmiany przepisów, które wprowadziła nowela ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Celem "Wyjaśnień" jest zwiększenie pewności prawnej przedsiębiorców, zarówno co do ustalenia istnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK, jak również kwestii związanych z postępowaniami antymonopolowymi w sprawach koncentracji. Zostały one zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.uokik.gov.pl

Jak zaznaczono, "Wyjaśnienia" nie mają charakteru prawnie wiążącego, ale Prezes Urzędu stosuje się do nich w sprawach dotyczących koncentracji.

d47yjuu

Jak podano, przedsiębiorcy mogą się też zwracać do Prezesa UOKiK w sprawie sposobu interpretacji przepisów dotyczących kontroli koncentracji lub zakresu wymaganych informacji i dokumentów.

We wtorek ruszył także nowy numer infolinii konsumenckiej - 800 889 866 - która umożliwia każdemu konsumentowi w Polsce dostęp do pomocy prawnej. Prawnicy odpowiadają także na pytania konsumentów pod adresem porady@dlakonsumentow.pl. Zarówno połączenie, jak i porady są bezpłatne.

d47yjuu

Podziel się opinią

Share
d47yjuu
d47yjuu