Trwa ładowanie...
d4cu4dx
espi

URLOPY.PL S.A. - Korekta do raportu 28/2011 z dnia 24-10-2011 r.zawiadomienie o nabyciu znaczneg...

URLOPY.PL S.A. - Korekta do raportu 28/2011 z dnia 24-10-2011 r.zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji (29/2011)
Share
d4cu4dx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | URLOPY.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta do raportu 28/2011 z dnia 24-10-2011 r.zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Urlopy.pl S.A. zawiadamia , iż w dniu 24.10.2011r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie następującej treści od Akcjonariusza Spółki Pana Pawła Ratyńskiego : " W dniu 17.10.2011 roku w wyniku rozliczenia transakcji kupna przekroczyłem 10% ogólnej liczby głosów w Spółce Urlopy.pl SA (Spółka). Przed zmianą udziału, na dzień 14.10.2011 roku posiadałem 38792559 akcji Spółki i tyle samo głosów stanowiących 9,24% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie na dzień 17,10,2011 roku posiadam 42104044 akcji i tyle samo głosów stanowiących 10,02% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. W okresie 12 miesięcy zamierzam zarówno zwiększać jak i zmniejszać udział w ogólnej liczbie głosów w zależności od sytuacji rynkowej oraz ekonomicznej Spółki w celu wzrostu wartości inwestycji. Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. " | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URLOPY.PL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18C
(ulica) (numer)
024 366 06 26 024 366 06 26
(telefon) (fax)
biuro@ifsa.pl
(e-mail) (www)
7743030410 141037382
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-01 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4cu4dx

Podziel się opinią

Share
d4cu4dx
d4cu4dx