Trwa ładowanie...
d3upaj9
d3upaj9
espi

URSUS S.A. - Zawarcie umowy Konsorcjum - Autobus Elektryczny URSUS (15/2014)

URSUS S.A. - Zawarcie umowy Konsorcjum - Autobus Elektryczny URSUS (15/2014)
Share
d3upaj9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | URSUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy Konsorcjum - Autobus Elektryczny URSUS | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd URSUS S.A. informuje, iż Emitent w dniu 6 maja 2014r. zawarł z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym sp. z o.o. w Lublinie oraz Politechniką Lubelską umowę Konsorcjum - Autobus Elektryczny URSUS. Na podstawie zawartej umowy strony będą współpracowały w budowie i badaniach elektrycznego autobusu miejskiego dostosowanego do potrzeb Lublina, z możliwością oferowania go miejskim przedsiębiorstwom komunikacyjnym w Polsce i poza jej granicami oraz, korzystając z potencjału Członków Konsorcjum, do stworzenia w Lublinie zaplecza produkcyjnego i badawczego autobusów elektrycznych. Liderem Konsorcjum została spółka URSUS S.A. Umowa została podpisana na uroczystej konferencji prasowej a w śród licznych gości byli również Prezydent i Wiceprezydent Miasta Lublin. Zgodnie z założeniami konsorcjantów, w pierwszym etapie realizacji umowy zostanie wyprodukowany m.in. dwunastometrowy niskopodłogowy autobus elektryczny, który na naładowanej baterii przejedzie minimum 200 kilometrów. Autobus ten będzie wyposażony
w szereg innowacyjnych rozwiązań, takich jak np. umieszczenie baterii po bokach pojazdu, na wysokości podłogi. Takie rozwiązanie pozwoli na szybką i bezproblemową wymianę baterii. Silniki napędowe o mocy 150 kW będą umieszczone w piastach kół osi tylnych i zasilane przez baterie litowo-jonowe o pojemności energetycznej min 200 kWh. Trwałość tych baterii została obliczona na minimum 6 lat. Stworzony przez Konsorcjum - Autobus Elektryczny URSUS autobus będzie mógł zabrać nawet 70 pasażerów i znajdą się w nim 23 miejsca siedzące. Ponadto autobus będzie posiadał klimatyzowaną przestrzeń dla pasażerów, jak i dla kierowcy, a także możliwość szybkiego - 15 minutowego ładowania baterii na przystankach krańcowych. Zawarcie umowy Konsorcjum - Autobus Elektryczny URSUS oraz poszerzanie asortymentu oferowanego przez Emitenta stanowi realizację polityki strategicznej Zarządu Spółki oraz jest odpowiedzią Spółki na zapotrzebowanie na innowacyjne i ekologiczne produkty na rodzimym rynku. Podstawę prawną przekazania
niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-209 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Frezerów 7
(ulica) (numer)
(0 81) 749 32 66 (0 81) 749 32 66
(telefon) (fax)
lublin@ursus.com www.ursus.com
(e-mail) (www)
7392388088 510481080
(NIP) (REGON)
d3upaj9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2014-05-06 Jan Wielgus Czlonek Zarządu
2014-05-06 Wojciech Zachorowski Czlonek Zarządu
2014-05-06 Tadeusz Ustyniuk Czlonek Zarządu
2014-05-06 Abdullah Akkus Czlonek Zarządu
2014-05-06 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
2014-05-06 Marcin Matusewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3upaj9

Podziel się opinią

Share
d3upaj9
d3upaj9