Trwa ładowanie...
d45m2i3

V GROUP S.A. - Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki (24/2014)

V GROUP S.A. - Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki (24/2014)

Share
d45m2i3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | V GROUP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BDF S.A. (dawniej V GROUP S.A.) z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, o zmniejszeniu przez akcjonariusza Spółki - tj. przez Krzysztofa Głowalę - udziału ponad 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięcie w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 5% ogólnej liczby głosów, co zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem nastąpiło w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, które to zostało dokonane postanowieniem sądu z dnia 24 października 2014 roku. (1) przed zmianą stanu posiadania Krzysztof Głowala posiadał łącznie 290 000 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 21,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentowały łącznie 290 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 17,32% udziału w ogólnej liczbie głosów. (2) aktualnie, po zmianie stanu posiadania Krzysztof Głowala posiada łącznie 290 000 sztuk akcji Spółki, co stanowi 2,11%
udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentują łącznie 290 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,06% udziału w ogólnej liczbie głosów. (3) Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia. (4) akcjonariusz dokonujący zawiadomienia nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45m2i3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | V GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | V GROUP S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-728 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kierbedzia | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 646 53 24 | | (22) 646 53 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 826 297 99 32 | | 142443240 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Robert Walicki Prezes Zarządu
2014-12-11 Tomasz Rulka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45m2i3

Podziel się opinią

Share
d45m2i3
d45m2i3