Trwa ładowanie...
d1zfy38
espi

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 oraz oświ...

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych (14/2012)
Share
d1zfy38

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Vantage Development S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012: 1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny; 2. Skonsolidowany raport półroczny; 3. Skonsolidowane raporty kwartalne. Ad.1 Jednostkowy raport roczny Vantage Development S.A. i skonsolidowany raport roczny Grupy Vantage Development S.A. zostanie przekazany w dniu 13 kwietnia 2012 roku. Ad.2 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Vantage Development S.A. zostanie przekazany w dniu 24 sierpnia 2012 roku. Ad.3 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Vantage Development S.A. za I kwartał 2012 roku zostanie przekazany w dniu 15 maja 2012 roku. 2. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Vantage Development S.A. za III kwartał 2012 roku zostanie przekazany w dniu 9 listopada 2012 roku. Oświadczenia Zarządu Vantage Development S.A.: 1. Zgodnie z przepisem art. § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego nastąpi wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub opinią o badanym sprawozdaniu finansowym dotyczącą tego sprawozdania oraz skróconą informację dodatkową. 2. Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2012 roku. 3. Zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2012 roku zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze. Podstawa prawna: § 83 ust. 1, § 103 ust. 4 RMF w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-125 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Św. Mikołaja 12
(ulica) (numer)
+48 71 79 83 577 +48 71 79 83 540
(telefon) (fax)
inwestor@vantage-sa.pl www.vantage-sa.pl
(e-mail) (www)
896 000 07 01 930778024
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Edward Laufer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zfy38

Podziel się opinią

Share
d1zfy38
d1zfy38