Trwa ładowanie...
dfgllah
dfgllah
espi

VENTURE CAPITAL - Zmiana prognozy przychodów z dezinwestycji Venture Capital Poland S.A. (6/2015) - EBI

VENTURE CAPITAL - Zmiana prognozy przychodów z dezinwestycji Venture Capital Poland S.A. (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dfgllah

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana prognozy przychodów z dezinwestycji Venture Capital Poland S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Venture Capital Poland S.A. (?Spółka? lub ?Emitent?) informuje, że po przeanalizowaniu sytuacji w spółkach portfelowych w 2014 roku, postanowił o zmianie prognoz przychodów z dezinwestycji w poniższych podmiotach. Dane dotyczące prognoz z dezinwestycji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. 1. ATOS BH Sp. z o.o. W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2014, w którym Zarząd Spółki informował o zawarciu pomiędzy Spółką a wspólnikami byłej spółki portfelowej ATOS BH sp. z o.o. ugody sądowej w sprawie wszczętej przez Spółkę o zapłatę kwoty 1.399.999,84 zł, na mocy której to ugody wspólnicy ATOS BH sp. z o.o. zobowiązali się solidarnie do zapłaty na rzecz Spółki kwoty 1.399.999,84 zł w terminie do 30 listopada 2014 r. wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w zapłacie oraz kwoty 35.000 zł w terminie do dnia 28 lutego 2014 r., wobec niewywiązania się przez wspomnianych wspólników ATOS BH sp. z o.o. w całości z ich zobowiązania do zapłaty we wspomnianym terminie kwoty 1.399.999,84 zł
i koniecznością wszczęcia przez Spółkę postępowania egzekucyjnego, Zarząd Spółki zmuszony został do zmiany prognoz przychodów z dezinwestycji ze spółki ATOS BH sp. z o.o. 2. Revitum S.A. W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 14/2014 z dn. 20 października 2014 r. oraz nr 1/2015 z dn. 06 stycznia 2015 r. Revitum S.A., dotyczących wprowadzenia nowej usługi i nowego suplementu diety pod własną marką do oferty usług i produktów oferowanych przez Revitum S.A., które według opinii Zarządu spółki portfelowej pozytywnie wpłyną na wyniki finansowe w 2015 r., Zarząd Venture Capital Poland S.A. postanawia zmienić prognozę przychodów z dezinwestycji w tej spółce portfelowej. 3. Stacja Narciarska Kicarz Sp. z o.o. W związku z kontynuacją rozmów pomiędzy Zarządem Spółki Stacja Narciarska Kicarz sp. z o.o. , a nowym partnerem biznesowym, który ma zrealizować budowę stacji, Zarząd Venture Capital Poland S.A. postanawia o zmianie prognoz przychodów z dezinwestycji. Podstawa prawna: §3 pkt. 2 ppkt.15 załącznika nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | DezinwestycjeVCPSA-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bogdan Paszkowski Prezes Zarządu
Andrzej Czapski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfgllah

Podziel się opinią

Share
dfgllah
dfgllah