Trwa ładowanie...
datnvzo
espi

VIATRON - Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2014 (31/2014) - EBI

VIATRON - Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2014 (31/2014)
Share
datnvzo

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 31 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Viatron S.A. informuje, iż powołana w dniu 17 listopada 2014 r. Rada Nadzorcza, zgodnie z § 16 ust. 1 pkt m) Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki MAKTE Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 15 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Viatron S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. MAKTE Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3356 będzie podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2014. Umowa o przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki zostanie zawarta na okres 1 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o rezygnacji z wyboru spółki PKF Consult Sp. z o.o. jako podmiotu do przeprowadzenia badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Viatron S.A.za 2014 r., o którym Emitent poinformował raportem
bieżącym nr 15 w dniu 25 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Igor Pawela Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

datnvzo

Podziel się opinią

Share
datnvzo
datnvzo