Trwa ładowanie...
d45nulr
espi

Victoria Dom Spółka Akcyjna - Podpisanie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo (11/2014) - EBI

Victoria Dom Spółka Akcyjna - Podpisanie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo (11/2014)

Share
d45nulr
CATALYST
Raport EBI nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Podpisanie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Victoria Dom S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 01.12.2014r. Spółka zawarła ze Spółką pod firmą Kalter Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku umowę, której przedmiotem jest wybudowanie w Warszawie przy ul Przaśnej w ramach generalnego wykonawstwa I i II etapu projektu pod nazwą handlową Osiedle Classic. Przekazanie terenu budowy nastąpi do dnia 3 grudnia 2014r. Podstawa prawna: §4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". Kryterium, dla którego uznano przedmiotową umową za znaczącą jest określenie wynagrodzenia na poziomie przekraczającym 20% kapitałów własnych.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d45nulr

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Sebastian Jasiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d45nulr

Podziel się opinią

Share
d45nulr
d45nulr