Trwa ładowanie...
d34vucc

VIDIS - Informacja dla Akcjonariuszy - ilość zakupionych akcji własnych (28/2014) - EBI

VIDIS - Informacja dla Akcjonariuszy - ilość zakupionych akcji własnych (28/2014)

Share
d34vucc

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 28 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dla Akcjonariuszy - ilość zakupionych akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ViDiS S.A. ("Emitent, Spółka") informuje, iż działając na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2014 r. otrzymał od Domu Maklerskiego mBanku S.A. informację, iż działając w imieniu własnym, ale na zlecenie Emitenta dokonał on w dniach od 28 października do 9 grudnia 2014 roku kupna łącznie 744 (słownie: siedmiuset czterdziestu czterech) sztuk akcji własnych Emitenta po cenie 1,79 - 1,80 zł za każdą akcję. Nabyte akcje stanowią ok. 0,023% ogólnej liczby akcji Spółki. Od rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki, tj. od dnia 30.06.2014 do dnia 9.12.2014 roku Emitent nabył łącznie 205.074 (słownie: dwieście pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji, które stanowią ok. 6,32% ogólnej liczby akcji i głosów na WZ Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki w dalszym ciągu będzie realizował upoważnienie udzielone mu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 18.06.2014 roku do nabywania nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, tj. 649.121 (słownie: sześćset czterdzieści
dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden) sztuk akcji w terminie do 31 grudnia 2014 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34vucc

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartosz Palusko Prezes Zarządu
Tomasz Kliczkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34vucc

Podziel się opinią

Share
d34vucc
d34vucc