Trwa ładowanie...
d2um0pr
d2um0pr
espi

VIDIS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o ...

VIDIS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (2/2015)
Share
d2um0pr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-26
Skrócona nazwa emitenta
VIDIS S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ViDiS S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 26 stycznia 2015 roku Emitent otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji nabycia przez niego: - 3.532 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 1,75 zł za każdą akcję w dn. 27.08.2014 r. Zawiadomienie zostało przesłane w związku z nieprzekroczeniem równowartości w złotych polskich progu 5.000 EUR. Wyżej wymienionych transakcji dokonano w czasie sesji zwykłej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d2um0pr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Bartosz Palusko Prezes Zarządu
2015-01-26 Tomasz Kliczkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2um0pr

Podziel się opinią

Share
d2um0pr
d2um0pr