Trwa ładowanie...
d14ao0w
d14ao0w
espi

VINDEXUS S.A. - Korekta raportu bieżącego 17/2011 - Wybór biegłego rewidenta. (17/2011)

VINDEXUS S.A. - Korekta raportu bieżącego 17/2011 - Wybór biegłego rewidenta. (17/2011)
Share
d14ao0w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2011 K
Data sporządzenia: 2011-02-25
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego 17/2011 - Wybór biegłego rewidenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym koryguje raport bieżący 17/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku zamieszczając jego nową treść.Korekcie podlega numer podmiotu uprawniowego do badania sprawozdańZarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. podaje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza na podstawie § 16 litera g Statutu Spółki i § 4 pkt 13 Regulaminu Rady Nadzorczej, w dniu 10 lutego 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu?Capital Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie - z którym zostanie zawarta umowa o dokonanie przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2010 roku. Capital Audyt sp. z o.o. sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3626.Wybrany podmiot nie badał w poprzednich latach sprawozdań finansowych Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Jerzy Kulesza Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14ao0w

Podziel się opinią

Share
d14ao0w
d14ao0w