Trwa ładowanie...
d3jy5g5
espi

VINDEXUS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2011

VINDEXUS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2011

Share
d3jy5g5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 17 799 10 804 4 404 2 699
Koszt własny sprzedaży 6 158 2 417 1 524 604
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 034 3 905 1 246 976
Zysk (strata) brutto 19 366 3 642 4 792 910
Zysk (strata) netto 19 216 2 967 4 755 741
Aktywa razem 128 532 92 212 29 138 23 128
Zobowiązania razem 38 858 11 065 8 809 2 775
w tym zobowiązania krótkoterminowe 10 843 8 036 2 458 2 016
Kapitał własny 89 506 78 613 20 291 19 717
Kapitał zakładowy 1 159 1 059 263 266
Liczba Udziałów/akcji (w sztukach) 11 591 938 10 591 938 11 591 938 10 591 938
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 7,72 7,42 1,75 1,86
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) 1,66 0,28 0,41 0,07
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 -107 -5 -27
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28 705 -2 263 -7 103 -565
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 28 898 2 272 7 151 568
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 12 320 10 804 3 049 2 699
Koszt własny sprzedaży 3 043 2 417 753 604
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 496 3 905 865 976
Zysk (strata) brutto 932 3 642 231 910
Zysk (strata) netto 782 2 967 194 741
Aktywa razem 131 023 92 212 29 702 23 128
Zobowiązania razem 37 934 11 065 8 599 2 775
w tym zobowiązania krótkoterminowe 9 921 8 036 2 249 2 016
Kapitał własny 88 209 78 613 19 997 19 717
Kapitał zakładowy 1 159 1 059 263 266
Liczba udziałów/akcji (w sztukach) 11 591 938 10 591 938 11 591 938 10 591 938
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 7,61 7,42 1,73 1,86
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,07 0,28 0,02 0,07
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 94 -107 23 -27
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -29 030 -2 263 -7 183 -565
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 28 898 2 272 7 151 568
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QS | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-15 | | | | | | | |
| | | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | VINDEXUS S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 04-333 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Serocka | | 3/B2 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 740 26 50 do 61 | | 022 740 26 50 do 61 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | kontakt@gpm-vindexus.pl | | www. gpm-vindexus.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-22-345 | | 550386189 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

d3jy5g5

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
RK03Q2011.pdf Raport skonsolidowany za III kwartał roku 2011.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Jerzy Kulesza Prezes Zarządu
2011-11-15 Grażyna Jankowska-Kuchno Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jy5g5

Podziel się opinią

Share
d3jy5g5
d3jy5g5