Trwa ładowanie...
dd2i5vp

VOTUM S.A. - Decyzja o pozwoleniu na budowę dla spółki zależnej VOTUM-RehaPlus S.A. (61/2011)

VOTUM S.A. - Decyzja o pozwoleniu na budowę dla spółki zależnej VOTUM-RehaPlus S.A. (61/2011)

Share
dd2i5vp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VOTUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja o pozwoleniu na budowę dla spółki zależnej VOTUM-RehaPlus S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd VOTUM S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 otrzymał informację od zarządu spółki zależnej VOTUM-RehaPlus S.A. ("Spółka zależna") o wydaniu przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzieleniu pozwolenia na budowę. Decyzja dotyczy projektu "rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku usługowego na potrzeby sanatorium na potrzeby osób niepełnosprawnych" NZOZ Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM-RehaPlus w Krakowie. Decyzja zyskała walor ostateczności w dniu 20 grudnia 2011. Zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolenia na budowę umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych, które mają na celu zwiększenie bazy usługowej ośrodka oraz rozszerzenie zakresu świadczonych usług. Rozbudowa NZOZ PCRF VOTUM-RehaPlus pozwoli na podwyższenie rentowności kapitałów własnych Spółki zależnej, a przez to wzrost wyników finansowych samego VOTUM-RehaPlus S.A. oraz Grupy Kapitałowej VOTUM. VOTUM-RehaPlus S.A. na koniec trzeciego kwartału 2011 osiągnęła EBITDA
na poziomie 835 tys. PLN. Rozbudowa NZOZ Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM-RehaPlus S.A. jest głównym celem emisyjnym VOTUM S.A., a wartość inwestycji przekroczy 10% kapitałów własnych Emitenta. Inwestycja jest finansowana ze środków pochodzących z emisji akcji VOTUM S.A.. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd2i5vp

| | | VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VOTUM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-012 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wyścigowa | | 56i | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 33 43 800 | | (71) 33 43 803 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@votum-sa.pl | | www.votum-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-25-49-057 | | 020136043 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Dariusz Czyż Prezes Zarządu
2011-12-21 Elżbieta Kupiec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd2i5vp

Podziel się opinią

Share
dd2i5vp
dd2i5vp