Trwa ładowanie...
d3x7fe5

W I i II kw. '13 wskaźnik PKB ujemny, w całym '13 wskaźnik PKB na poziomie 0-0,5 proc.- BRE (opinia)

...
Share
d3x7fe5

07.11. Warszawa (PAP) - W I i II kwartale 2013 r. wskaźnik PKB będzie ujemny, a w całym 2013 r. wskaźnik PKB ukształtuje się na poziomie 0-0,5 proc. - prognozuje BRE Bank.

"W pierwszej połowie 2013 roku spodziewamy się recesji. Wynika to przede wszystkim z jednego spostrzeżenia: 2009 rok zamknął się na plusie w wyniku zbiegu okoliczności wspierającego popyt wewnętrzny. 2013 rok to okres dziury infrastrukturalnej, ograniczenia prywatnych inwestycji z uwagi na wyhamowanie koniunktury i trudniejszy dostęp do kredytu, restrykcyjnej polityki fiskalnej oraz słabej konsumpcji" - napisano w raporcie banku.

Zdaniem ekonomistów BRE Banku, jednym z głównych czynników spowalniających polską gospodarkę będzie kontynuacja niepewnej sytuacji strefy euro.

d3x7fe5

"Pomimo podtrzymania integralności unii monetarnej w strefie euro ciągle nie udało się wygenerować przyzwoitego ożywienia gospodarczego. Prawdopodobnie dzięki gotowości ECB do skupu obligacji rządowych +ubezpieczono+ rynki finansowe przed kolejnym kryzysem, jednak popyt na kredyt ciągle nie rośnie, zmniejsza się zaangażowanie grup bankowych na rynkach inne niż macierzyste - kontynuowana jest tzw. polityka delewarowania" - napisano.

"Nawet gospodarka niemiecka wyraźnie odczuwa ubytek popytu z peryferii oraz spowolnienie w Azji. Po słabym III kwartale, w IV kwartale Niemcy prawdopodobnie zanotują ujemne tempo wzrostu gospodarczego. Trudno w obecnych warunkach liczyć na impuls wzrostowy dla niemieckiego eksportu podobny w skali do tego z 2010 roku. Przekraczająca 95 proc. korelacja polskiego eksportu z niemieckim każe zatem wątpić również w cudowne odbicie naszej wymiany handlowej" - dodano.

"Wbrew obiegowej opinii, to jednak nie popyt zewnętrzny, czy sytuacja w strefie euro, ale ubytek popytu krajowego zagwarantuje polskiej gospodarce recesję. Proces ten już zresztą się rozpoczął - w II kwartale popyt krajowy obniżył się o 0,2 proc. w ujęciu rocznym. Rysują się wyraźne trendy spadkowe popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego" - napisano.

Zdaniem ekonomistów banku, istotnym czynnikiem pogarszającym perspektywy dla rynku pracy i konsumpcji jest również wyhamowanie inwestycji infrastrukturalnych.

d3x7fe5

"Co więcej, związek inwestycji infrastrukturalnych z inwestycjami prywatnymi okazał się silniejszy niż oczekiwano. Dane o kredytach inwestycyjnych i badania ankietowe NBP z wyprzedzeniem potwierdzają, że przedsiębiorstwa jedynie kontynuują rozpoczęte inwestycje nie inicjując nowych projektów" - napisano.

"Wreszcie, aspekt wydawałoby się drobny, lecz ważny. Tłuste lata konsumpcji publicznej mamy już za sobą, a więc dynamiki wydatków sektora GG na poziomie 4 proc.+ to już przeszłość. Minister finansów musi obecnie balansować pomiędzy koniecznością stymulacji fiskalnej a utrzymaniem deficytu w ryzach. O ile programem "Inwestycje polskie" dałoby się stymulować nie wpływając na deficyt, taki sam mechanizm nie będzie możliwy do zrealizowania przy konsumpcji publicznej" - dodano.

"Podróż po składowych Produktu Krajowego Brutto kończymy smutną konkluzją - w perspektywie najbliższych kwartałów polską gospodarkę czeka recesja. Ten również i psychologiczny fenomen wpływać oczywiście będzie na percepcję decydentów i rynków finansowych" - napisano.

Ekonomiści BRE Banku prognozują, że w całym 2012 r. polska gospodarka urośnie o 2,1 proc., zaś w 2013 r. wzrost wyniesie 0-0,5 proc.

Poniżej prognozowana przez BRE dynamika PKB w proc. rdr w poszczególnych kwartałach.

2012 2013

III IV I II III IV

PKB 1,6 1,0 -0,6 -0,4 0,4 1,4
Konsumpcja pryw. 0,8 0,7 0,5 0,3 0,6 1,1
Konsumpcja publ. 1,2 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5
Inwestycje -3,0 -6,0 -7,0 -6,0 -5,0 -3,0
Inflacja (śr.) 3,9 3,2 2,6 2,4 2,3 2,5
Bezrobocie (k.o.) 12,4 13,0 13,2 13,3 13,5 14,2

(PAP)

nik/ asa/

d3x7fe5

Podziel się opinią

Share
d3x7fe5
d3x7fe5