Trwa ładowanie...
d2m5ovq

W komisji senackiej poprawki za odebraniem KAS ochrony lotnisk

Szef senackiej komisji budżetu i finansów Grzegorz Bierecki zaproponował w środę poprawki do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, odbierające KAS odpowiedzialność za ochronę lotnisk. Poprawki te popiera także opozycja.

Share
d2m5ovq

Senacka komisja budżetu i finansów zajmuje się w środę wieczorem ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej.

Podczas obrad szef komisji Grzegorz Bierecki (PiS) złożył pakiet poprawek, likwidujących odpowiedzialność KAS za ochronę lotnisk.

Poprawki te, jak wyjaśniał, odbierają Krajowej Administracji Skarbowej obowiązki związane z "kontrolą osób, bagażu, ładunków, poczty, zaopatrzenia pokładowego". Za zadania te, w myśl poprawek, ma odpowiadać zarządzający lotniskiem, który ma je powierzać "wyspecjalizowanym służbom".

Zgłoszenie przez Biereckiego tych poprawek wywołało oklaski uczestniczących w posiedzeniu przedstawicieli obecnych służb ochrony. "Ustawa o KAS jest niewłaściwym miejscem do uregulowania kwestii ochrony lotnisk" - tłumaczył swoje poprawki senator PiS.

d2m5ovq

Poprawki poparli w dyskusji także przedstawiciele opozycji, m.in. senatorowie Kazimierz Kleina (PO) i Grzegorz Napieralski (niez.). Uzyskają więc niemal na pewno akceptację całej komisji, a w także najprawdopodobniej całego Senatu.

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, która ma skonsolidować obecną Służbę Celną i skarbową oraz urzędy kontroli skarbowej, została uchwalona przez Sejm 21 października br. W trakcie prac sejmowych do projektu złożonego przez posłów PiS wprowadzono poprawkę przewidującą, że kontrolą bezpieczeństwa na lotniskach zajmą się pracownicy KAS. Według sprawozdawcy projektu Łukasza Schreibera (PiS) miało to umożliwić utworzenie 1500-1800 miejsc pracy na lotniskach.

Obecnie na większości lotnisk kontroli dokonują głównie pracownicy firm ochroniarskich.

Przyjęcie tej poprawki w Sejmie wywołało protesty związków zawodowych, reprezentujących m.in. ochronę lotnisk. Poparcie dla "rozwiązań zaproponowanych w ustawie o reformie administracji skarbowej, dotyczących przekazania zadań z zakresu kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach komunikacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej" wycofało też Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Według MIB oznaczałoby to zbyt duże obciążenie służb nowymi zadaniami.

d2m5ovq

"Po przeprowadzonej analizie, zdaniem MIB, wskazane jest pozostawienie dotychczasowego modelu funkcjonowania ochrony na lotniskach" - podał resort w komunikacie. Stanowisko to zostało przekazane senackiej komisji budżetu i finansów, która miała zająć się ustawą o KAS.

W środę senator Grzegorz Bierecki złożył też inną poprawkę, zakładającą przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów o KAS z 1 stycznia 2017 roku na 1 marca 2017 roku. "Zmiana ta umożliwi przeprowadzenie szerokich konsultacji, związanych z wejściem ustawy" - tłumaczył.

W czwartek planowana jest debata plenarna w Senacie nad ustawą o KAS, a w piątek ma się odbyć głosowanie.

d2m5ovq

Podziel się opinią

Share
d2m5ovq
d2m5ovq