Trwa ładowanie...
d20s7ur
d20s7ur

W scenariuszu bazowym 3 banki wymagałyby zwiększenia kapitału, w szokowym 14 - NBP

W przypadku realizacji makroekonomicznego scenariusza bazowego, opartego na założeniach lipcowej projekcji NBP, trzy małe banki wymagałoby zwiększenia kapitałów. W scenariuszu szokowym dokapitalizowania wymagałoby 14 małych i średnich banków o łącznym udziale w aktywach banków komercyjnych na poziomie 10 proc. - wynika z "Raportu o stabilności systemu finansowego - lipiec 2011" Narodowego Banku Polskiego.
Share
d20s7ur

NBP podał, że trzy banki, które wymagałyby zwiększenia kapitałów w scenariuszu bazowym łącznie o około 360 mln zł, już teraz ma ujemne wyniki finansowe, a ich udział w aktywach 48 analizowanych banków komercyjnych wynosi 0,6 proc.

W scenariuszu szokowym 14 banków wymagałoby dokapitalizowania łącznie o 2 mld zł.

"Ponadto w wyniku strat z tytułu ekspozycji na rynku międzybankowym potrzeby kapitałowe tych banków wzrosłyby o dodatkowe 0,2 mld zł. Większość z banków wymagających dokapitalizowania w scenariuszu szokowym osiągnęła w I kwartale 2011 r. dodatni wynik finansowy, jednak nawet przeznaczenie tych zysków na zwiększenie kapitałów nie zapewniłoby im wystarczającego bufora dla zaabsorbowania potencjalnych strat" - napisano w raporcie.

d20s7ur

NBP podał, że wyniki symulacji wskazują jednak, że zdecydowana większość sektora banków komercyjnych posiada wystarczające kapitały aby bezpiecznie funkcjonować nawet w przypadku wystąpienia, mało prawdopodobnego obecnie, silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego.

Poniżej niektóre, podstawowe wskaźniki gospodarcze w rozważanych scenariuszach makroekonomicznych.

2011 2012 2013
Tempo wzrostu PKB r/r

Scenariusz bazowy 4,0% 3,2% 2,9%
Scenariusz szokowy 2,3% -0,8% 0,5%

Średnioroczna stopa bezrobocia wg BAEL

Scenariusz bazowy 8,4% 7,9% 7,6%
Scenariusz szokowy 10,2% 11,3% 11,7%

Inflacja CPI r/r

Scenariusz bazowy 4,0% 2,7% 2,4%
Scenariusz szokowy 3,2% 2,8% 1,6%

(PAP)

seb/ jtt/

d20s7ur

Podziel się opinią

Share
d20s7ur
d20s7ur