Trwa ładowanie...
d1qjvwl
d1qjvwl
espi

WADEX S.A. - Podpisanie umowy znaczącej na najem nieruchomości (1/2015)

WADEX S.A. - Podpisanie umowy znaczącej na najem nieruchomości (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1qjvwl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WADEX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy znaczącej na najem nieruchomości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna (?Emitent?) z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 2 stycznia 2015 r. zawarł Umowę najmu (?Umowa?) ze spółką powiązaną S&P Logistic Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (?Wynajmujący?). Przedmiotem niniejszej Umowy jest najem przez Emitenta nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Jerzmanowskiej 8 we Wrocławiu, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności produkcyjno - handlowej. Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2019 r., począwszy od dnia 2 stycznia 2015 r. W umowie ustalono możliwość jej automatycznego przedłużenia na okres kolejnych 5 lat, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu w okresie co najmniej 12 miesięcy przed zakończeniem terminu umowy najmu przez Emitenta. Wartość Umowy w całym okresie jej obowiązywania wyniesie około 8 952 000 zł, do wyliczenia szacunkowej wartości całej umowy ? przyjęto wartość czynszu za pierwszy roku najmu. Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych ani warunków
rozwiązujących lub zawieszających. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowę uznano za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta z ostatnich czterech kwartałów. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 3. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PPH WADEX S.A.
(pełna nazwa emitenta)
WADEX S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-515 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ks. Czesława Klimasa 45
(ulica) (numer)
(71) 336 70 80 w. 28 (71) 336 70 87
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
899 10 33 328 005921041
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-02 Zbigniew Piechociński Prezes Zarządu
2015-01-02 Ryszard Sebastian Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qjvwl

Podziel się opinią

Share
d1qjvwl
d1qjvwl