Trwa ładowanie...
d3mu11x

WADEX S.A. - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dywidendy (7/2015)

WADEX S.A. - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dywidendy (7/2015)

Share
d3mu11x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna (?Emitent?, ?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (?ZWZ?), w dniu 6 maja 2015 r. podjęto uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014. Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 0,67 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych jest 3 307 282 szt. akcji, a łączna kwota dywidendy wynosi 2.215.878,94 PLN (słownie: dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i 94/100 PLN) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 20 maja 2015 r., a termin wypłaty dywidendy na 10 czerwca 2015 r. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mu11x

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PPH WADEX S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WADEX S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 54-519 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jerzmanowska | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (71) 336 70 80 w. 28 | | (71) 336 70 87 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | wadex@wadex.pl | | www.wadex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 899 10 33 328 | | 005921041 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Zbigniew Piechociński Prezes Zarządu
2015-05-06 Ryszard Sebastian Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mu11x

Podziel się opinią

Share
d3mu11x
d3mu11x