Trwa ładowanie...
d42ce0p

WANDALEX - Skup akcji własnych (13/2015)

WANDALEX - Skup akcji własnych (13/2015)

Share
d42ce0p

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WANDALEX | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skup akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wandalex S.A. informuje, że wykonując Uchwałę Nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zysku za rok obrotowy 2013, udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, a także na podstawie ?Regulaminu nabywania akcji własnych spółki pod firmą Wandalex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie? przyjętego przez Zarząd Spółki Uchwałą z dnia 08 września 2014 roku, w okresie 09.02.2015 - 10.02.2015 roku podczas sesji giełdowych, na rynku regulowanym, Spółka nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. łącznie 1.016 sztuk akcji własnych, po średniej cenie 3,90 zł za akcję, za łączną kwotę 3.962,40 zł. Nabyte akcje własne stanowią 0,0110% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0091% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Od dnia rozpoczęcia skupu Spółka nabyła łącznie 106.826 sztuk akcji własnych uprawniających do 106.826 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz
48.000 sztuk akcji własnych imiennych uprawniających do 96.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje własne nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia skupu stanowią 1,6637% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,8032% ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji własnych wynosi 3,22 zł. Jednostkowa cena nabycia akcji własnych imiennych wynosi 4,05 zł. Od dnia 11.02.2015 Spółka czasowo wstrzymuje operację skupu akcji własnych z uwagi na okresy zamknięte (zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) w związku z planowaną na 25.02.2015 publikacją raportu za 4 kwartał 2014 oraz ze względu na planowaną na 24.04.2015 publikację raportu rocznego za 2014. Spółka rozpocznie ponownie skup akcji własnych od dnia 27.04.2015. Skup akcji własnych rozpoczął się w dniu 24 września 2014 roku i odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ww. Uchwale Nr 5/2014 oraz Regulaminie. Skup będzie prowadzony do dnia 28 czerwca 2015 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na
nabycie akcji własnych. Szczegółowe zestawienie transakcji nabytych akcji własnych w załączeniu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | WDX zestawienie transakcji 09.02-10.02.2015.pdf | Zestawienie transakcji nabytych akcji własnych Wandalex S.A. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42ce0p

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | WANDALEX SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | WANDALEX | | Handel (han) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-677 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Taśmowa | | 7 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 853 17 82 | | 853 17 48 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | office@wandalex.pl | | www.wandalex.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5211012480 | | 010912740 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-11 Marek Skrzeczyński Prezes Zarządu Marek Skrzeczyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42ce0p

Podziel się opinią

Share
d42ce0p
d42ce0p