Trwa ładowanie...
d4n86bd
d4n86bd
espi

WDM CAPITAL S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 ...

WDM CAPITAL S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 stycznia 2015 r. (7/2015)
Share
d4n86bd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
WDM CAPITAL S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 stycznia 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki WDM Capital S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 19 stycznia 2015 r. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 stycznia 2015 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Załączniki
Plik Opis
WDMCapital-trescpodjetychuchwalNWZ1901_2015.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WDM CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WDM CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-329 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201
(ulica) (numer)
+48 71 79 11 555 +48 71 79 11 556
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8971739404 020684224
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Piotr Sieradzan Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n86bd

Podziel się opinią

Share
d4n86bd
d4n86bd