Trwa ładowanie...
d6goss1
espi

WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (39/2010)

WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (39/2010)
Share
d6goss1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
WEALTH BAY S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Wealth Bay S.A. niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym (tj. 03 grudnia 2010 roku) zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy z dnia 29 Lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od spółki powiązanej z członkiem zarządu Emitenta .Zawiadomienie dotyczy zbycia akcji serii A Emitenta na sesji giełdowej (zwykłej); w dniu 01.12.2010 roku sprzedano 2000 ( dwa tysiące ) akcji serii A Emitenta za średnią cenę 2,10 zł ( dwa złote 10/100 gr.) za akcję .Powyższe transakcje zostały zawarte na sesji zwykłej , w obrocie w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6goss1

Podziel się opinią

Share
d6goss1
d6goss1