Trwa ładowanie...
d2p1bv5
espi

WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (5/2011)

WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (5/2011)
Share
d2p1bv5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WEALTH BAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Wealth Bay S.A. niniejszym informuje ,że w dniu wczorajszym tj.24.02.2011 r. otrzymał zawiadomienie od pana Fares Abou Hamad o zmianie udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na skutek zakupu akcji spółki Wealth Bay S.A. w dniu 24.02.2011 r..Przed w/w zmianą udziału pan Fares Abou Hamad posiadał 78.801 akcji (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset jeden ) akcji , które reprezentowały 3,15% (słownie: trzy i 15/100) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 78.801 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset jeden ) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,15% (słownie : trzy i 15/100.) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu.Aktualnie po zmianie i rozliczeniu ww transakcji kupna , pan Fares Abou Hamad posiada 138.801 akcji (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden ) akcji , które reprezentują 5,55%. (słownie : pięć i 55/100) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 138.801
(słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden .) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,55% (słownie : pięć i 55/100.) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p1bv5

Podziel się opinią

Share
d2p1bv5
d2p1bv5