Trwa ładowanie...
d1cllw8

Wiceprezydent Brazylii: mamy pewne zobowiązania wobec Polski

W Brazylii mieszka bardzo dużo Polaków i osób pochodzenia polskiego - ok. 4 mln. Polacy przyczynili się w znaczący sposób do rozwoju naszego kraju. Dlatego mamy pewne zobowiązania wobec Polski - deklarował wiceprezydent Brazylii Michel Temer w czwartek podczas forum Polska-Brazylia.

Share
d1cllw8

Temer przebywa w czwartek z wizytą w Polsce. Głównym tematem rozmów są kwestie gospodarcze. Towarzyszą mu ministrowie: górnictwa i energii, lotnictwa cywilnego, portów, rybołówstwa, turystyki, oraz wiceministrowie: spraw zagranicznych, nauki i technologii. W składzie delegacji jest również grupa biznesmenów, obejmująca przedstawicieli kilkunastu firm z różnych branż, m.in. lotniczej, innowacyjnych technologii, przemysłu obronnego, telekomunikacji, surowców chemicznych, marketingu i reklamy, transportu i bankowości.

Temer podkreślał podczas forum, że Brazylia jest bardzo zainteresowana współpracą z Polską. "Przyjechało ze mną kilku ministrów, którzy reprezentują ważne sektory naszej gospodarki. To świadczy o tym, jak ważne dla nas są stosunki z Polską. Przyjechali też z nami przedsiębiorcy brazylijscy. Obecnie w Brazylii zainwestowaliśmy bardzo duże środki w programy rozwojowe. Są to programy, dzięki którym chcemy przyciągnąć inwestorów zagranicznych. Rząd Brazylii i przedsiębiorcy chcą, żeby Polacy przyjechali do naszego kraju i tam inwestowali - w porty, kolej, lotniska" - powiedział.

Jak dodał, w Brazylii mieszka bardzo dużo Polaków i osób pochodzenia polskiego - ok. 4 mln. "Polacy przyczynili się w znaczący sposób do rozwoju naszego kraju. Dlatego chciałbym powiedzieć, że mamy pewne zobowiązania wobec Polski" - podkreślił.

d1cllw8

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, który też wziął udział w forum, ocenił, że Brazylia to kraj wielkich możliwości. "Dlatego dwa lata temu, gdy szukaliśmy nowych rynków poza UE, wśród siedmiu najważniejszych, najbardziej strategicznych rynków umieściliśmy Brazylię. Nie zawiedliśmy się. W ciągu pięciu lat zwiększyliśmy naszą wymianę handlową o 45 proc. To jest już 1,7 mld dolarów. Potencjał jest znacznie większy. Dlatego dzisiaj zapowiadam (program) Go Brazil" - powiedział Piechociński.

Jak dodał, 22 września Polska i Brazylia będą obchodzić 95-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych. "W których obszarach widzimy potencjał do współpracy? To jest przemysł stoczniowy, kolejowy, infrastruktury transportowej, stalowy, (...) chemiczny, kosmetyczny, farmaceutyczny, motoryzacyjny, (...) elektromaszynowy, maszyn górniczych" - wymienił wicepremier.

Także wiceprezes KIG Marek Kłoczko mówił podczas forum, że Brazylia jest krajem o ogromnym potencjale, który ma historycznie więzi przyjaźni z Polską. "Planujemy dużą misję gospodarczą do Brazylii w drugiej połowie października oraz liczne inne wydarzenia. Mam nadzieję, że przyczynią się do tego, aby polscy przedsiębiorcy mogli z sukcesami współpracować z brazylijskimi partnerami" - powiedział.

Według resortu gospodarki pod względem wysokości obrotów Brazylia jest pierwszym partnerem handlowym Polski w Ameryce Łacińskiej, jednak w skali globalnej zajmuje 31. miejsce (dane z 2014 roku.). Jest również pierwszym odbiorcą polskiego eksportu w regionie. Udział Brazylii w wymianie handlowej Polski z Ameryką Łacińską kształtuje się na poziomie 24 proc. W 2014 r. odnotowano wzrost obrotów handlowych między oboma krajami w stosunku do analogicznego okresu roku 2013. Nieznacznemu zmniejszeniu uległ polski eksport do Brazylii przy jednoczesnym wzroście wolumenu importu.

d1cllw8

Dwustronne obroty handlowe w roku 2014 r. osiągnęły najwyższy poziom w historii naszych stosunków handlowych z Brazylią osiągając wartość 1,689 mld dolarów, (wzrost o prawie 13 proc. w porównaniu do 2013 r.). Polski eksport w 2014 r. wyniósł 531,4 mln dolarów (spadek o 8,2 proc. do analogicznego okresu 2013 roku).

Polskie przedsiębiorstwa zakupiły w Brazylii w 2014 roku dużą ilość surowców niezbędnych dla polskiej gospodarki (rudy miedzi, blachy laminowane) oraz produktów rolno-spożywczych przeznaczonych do konsumpcji (soja, kawa, owoce tropikalne, soki, orzechy i ich ekstrakty). Spadek polskiego eksportu do Brazylii był spowodowany w znacznym stopniu pogłębiającym się kryzysem gospodarczym tego kraju, którego przyczyny mają swoje źródła w sytuacji polityczno-ekonomicznej.

Udział Polski w ogólnej wymianie handlowej Brazylii pozostaje nadal niewielki i nieznacznie przekracza 0,25 proc. (0,29 proc. w imporcie i 0,21 proc. w eksporcie). Podobnie udział Brazylii w obrotach handlu zagranicznego Polski jest niewielki i wynosił w 2014 roku jedynie 0,38 proc. (w eksporcie 0,24 proc. i imporcie 0,52 proc.).

W 2014 roku PLL LOT dokonało kolejnych zakontraktowanych wcześniej zakupów samolotów pasażerskich EMBRAER (203,3 mln USD w 2014 roku, 216,9 mln w 2013 roku). Brazylia pozostaje dla Polski najważniejszym partnerem w Ameryce Południowej, nie tylko ze względu na bogate zasoby naturalne (m.in. rudy miedzi, boksytów, rudy żelaza, złota, manganu, niklu, fosforanów, platyny, cyny, uranu, ropy naftowej, drewna) i żywnościowe, ale przede wszystkim jako rynek zbytu polskich towarów, w szczególności wysoko przetworzonych, których od wielu lat Brazylia jest importerem (m.in. części i akcesoria samochodowe, sprzęt elektromechaniczny, leki, elektronika, nawozy i chemikalia).

d1cllw8

Podziel się opinią

Share
d1cllw8
d1cllw8