Trwa ładowanie...
d2g8qm4

Większość RPP uważa, że obniżka w VII powinna kończyć cykl obniżek - minutes

22.08. Warszawa (PAP) - Zdaniem większości RPP lipcowa obniżka stóp procentowych NBP powinna stanowić zakończenie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej - wynika z zapisu dyskusji na...

d2g8qm4
d2g8qm4

22.08. Warszawa (PAP) - Zdaniem większości RPP lipcowa obniżka stóp procentowych NBP powinna stanowić zakończenie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej - wynika z zapisu dyskusji na posiedzeniu RPP 3 lipca, na którym Rada obniżyła stopy o 25 pb. Jak wynika z dokumentu, zdaniem części Rady RPP powinna powstrzymać się od deklarowania prawdopodobnego kształtu dalszej polityki monetarnej.

"Większość członków Rady zgodziła się, że decyzja o obniżce podjęta w lipcu powinna stanowić zakończenie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej, rozpoczętego w listopadzie 2012 r." - napisano w opublikowanym w czwartek dokumencie.

"Członkowie Rady wskazywali, że oczekiwane w II połowie roku stopniowe ożywienie popytu powinno przełożyć się na nieco wyższy wzrost gospodarczy. Jednak w ich opinii, biorąc pod uwagę utrzymywanie się ujemnej luki popytowej, inflacja może pozostać na bardzo niskim poziomie jeszcze przez kilka kwartałów. Zdaniem tych członków Rady, aktywność gospodarcza powinna jednak systematycznie rosnąć, co - w połączeniu z efektami znaczącego złagodzenia polityki pieniężnej NBP - będzie sprzyjać powrotowi inflacji do celu w średnim okresie" - dodano.

"W ocenie większości członków Rady obecny poziom stóp procentowych wraz z lipcową obniżką, będzie wspierał ożywienie gospodarcze oraz powrót inflacji do celu, a jednocześnie ograniczy ryzyko negatywnych skutków nadmiernego obniżenia stóp procentowych dla systemu finansowego i gospodarki. Ponadto, członkowie ci wskazywali, że zasygnalizowanie końca cyklu obniżek będzie sprzyjać zmniejszeniu niepewności dotyczącej parametrów polityki pieniężnej w przyszłości" - napisano.

d2g8qm4

Jak wynika z dokumentu, w ocenie części członków RPP Rada powinna powstrzymać się od deklarowania prawdopodobnego kształtu dalszej polityki monetarnej.

"Niektórzy członkowie Rady byli natomiast zdania, że Rada powinna powstrzymać się od deklarowania prawdopodobnego kształtu dalszej polityki pieniężnej. Wskazywali oni bowiem, że obecnie trudno ocenić wpływ planowanych przez Rząd zmian dotyczących wydatków i dochodów sektora finansów publicznych na kształtowanie się aktywności gospodarczej i inflacji w Polsce" - napisano w dokumencie.

"Za powstrzymaniem się od deklarowania prawdopodobnego kształtu dalszej polityki pieniężnej przemawiało również - zdaniem tych członków Rady - utrzymywanie się niepewności co do reakcji rynków finansowych na sygnały ograniczania ekspansji monetarnej w Stanach Zjednoczonych oraz na ocenę reform gospodarczych i instytucjonalnych w strefie euro" - dodano.

Rada w lipcu postanowiła obniżyć podstawowe stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: stopa referencyjna 2,50 proc., stopa lombardowa 4,00 proc., stopa depozytowa 1,00 proc., stopa redyskonta weksli 2,75 proc. Innych wniosków w sprawie poziomu stóp nie zgłoszono.

d2g8qm4

Z zapisu dyskusji wynika, że część członków RPP uważała za uzasadnione utrzymanie stóp procentowych w lipcu na niezmienionym poziomie.

"Dyskutując na temat decyzji dotyczącej polityki pieniężnej, część członków Rady uznała, że stopy procentowe znajdują się na bardzo niskim poziomie, a ich dalsze obniżanie może zniechęcać gospodarstwa domowe do utrzymywania środków na rachunkach bankowych" - napisano w zapisie dyskusji.

"Niektórzy członkowie Rady podkreślali także, że nadmierne obniżenie stóp procentowych stwarza zachętę do podejmowania zwiększonego ryzyka, w tym realizacji przedsięwzięć o niskiej efektywności, które ostatecznie mogą okazać się nierentowane, a także prowadzi do zmiany struktury działalności kredytowej sektora bankowego (zwiększenie roli kredytu hipotecznego przy ograniczeniu kredytowania firm). Zdaniem tych członków Rady, uzasadnione byłoby więc utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie" - dodano.

d2g8qm4

"Większość członków Rady oceniała jednak, że przedłużające się spowolnienie gospodarcze oraz brak presji inflacyjnej, a także perspektywy gospodarki w średnim okresie, w tym kształt lipcowej projekcji inflacji i PKB, przemawiają za obniżeniem stóp procentowych na bieżącym posiedzeniu. Zwiększenie skali złagodzenia polityki pieniężnej będzie wspierać oczekiwane ożywienie koniunktury i powrót inflacji do celu" - napisano. (PAP)

fdu/ asa/

d2g8qm4
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2g8qm4