Trwa ładowanie...
d1xhc72

Wielkopolskie/ Na przełomie maja i czerwca ruszą konkursy z WRPO

Na przełomie maja i czerwca rozpoczną się konkursy z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020. Region otrzymał łącznie ponad 2,4 mld euro z Unii Europejskiej. Pierwszy konkurs ma dotyczyć wsparcia dla przedszkoli.

Share
d1xhc72

W środę w Poznaniu na konferencji poświęconej funduszom unijnym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) zapowiedział ogłoszenie pierwszych konkursów z WRPO 2014+.

Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak zaznaczył, że nowa unijna perspektywa finansowa jest wyzwaniem, bo do regionu popłynie znacznie więcej środków, niż w poprzedniej perspektywie.

Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w UMWW Sylwia Wójcik powiedziała, że pierwszy konkurs z WRPO powinien być ogłoszony 29 maja.

d1xhc72

"Będzie on dotyczył tworzenia miejsc edukacji przedszkolnej w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach. Przy okazji można wprowadzać dodatkowe zajęcia np. z logopedą albo psychologiem, ale nie mogą one stanowić istoty projektu" - poinformowała Wójcik.

Dodała, że na pierwszy konkurs przeznaczono ponad 40 mln zł, a składający projekty muszą zapewnić 15 proc. wkładu własnego. "Cała alokacja na ten cel będzie równomiernie rozłożona w czasie. Chcemy organizować taki konkurs co roku, lub co dwa lata, aby wsparcie odpowiadało rzeczywistym potrzebom, które mogą się zmieniać" - sprecyzowała dyrektor departamentu.

Informacje o starcie kolejnych konkursów z WRPO są spodziewane w następnych tygodniach. Mają one dotyczyć m.in. kultury i wsparcia przedsiębiorczość.

"Przewidujemy, że w III kwartale tego roku zostaną ogłoszone trzy konkursy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pierwszy z nich ma dotyczyć dofinansowania znaczących wydarzeń kulturalnych - alokacja to prawie 20 mln zł. Kolejny pozwala na internacjonalizację wielkopolskich przedsiębiorstw, czyli dofinansowanie w zakresie doradztwa i wejścia na rynki zagraniczne - też prawie 20 mln zł" - wymienił Paweł Napierała z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW.

d1xhc72

Urząd przewiduje, że w III kwartale mają się też rozpocząć konkursy dotyczące wsparcia przedsiębiorców w zakresie wysoko innowacyjnych projektów - na ten cel przeznaczono 398 mln zł. Również w III kwartale przewidywany jest początek - finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - konkursów dotyczących: aktywizacji zawodowej, samozatrudnienia, wsparcia dla opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia, aktywnej integracji, ekonomii społecznej oraz uczenia się przez całe życie.

Na IV kwartał zapowiadane są nabory wniosków dotyczące kompleksowej modernizacji budynków użyteczności publicznej, niskoemisyjnego transportu, wymiany oświetlenia na energooszczędne, budowy centrów przesiadkowych i dróg wojewódzkich.

WRPO 2014+ jest programem dwufunduszowym. Ponad 70 proc. z 2,4 mld euro zapisanych w WRPO pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostała część z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Według wyliczeń urzędu, region otrzymał 7,8 proc. ogólnej kwoty przeznaczonej na wszystkie 16 polskich programów regionalnych. Pod tym względem Wielkopolska znalazła się na trzecim miejscu w Polsce - po województwach: śląskim i małopolskim. Na statystycznego mieszkańca regionu przypadnie nieco ponad 700 euro środków unijnych.

d1xhc72

Składowymi budżetu WRPO będą także publiczne i prywatne środki krajowe współfinansujące poszczególne projekty. Urząd szacuje to zaangażowanie łącznie na ok. 450 mln euro.

W WRPO na wsparcie przedsiębiorczości, badań i rozwoju oraz transferu innowacji przeznaczono 467,9 mln euro, na rozwój transportu ok. 414 mln euro, a nakłady na energię, zmierzające do zmniejszenia emisyjności gospodarki regionu wyniosą 353,5 mln euro.

W programie zapisano dwa tzw. projekty duże, które zamierza realizować samorząd województwa: budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu (koszt ok. 300 mln zł) oraz modernizację linii kolejowej Poznań-Piła (koszt ok. 675 mln zł).

Głównym celem WRPO 2014+ jest poprawa konkurencyjności i spójności województwa.

d1xhc72

Podziel się opinią

Share
d1xhc72
d1xhc72