Trwa ładowanie...
d3373at

WIKANA - Emisja obligacji przez spółkę zależną - aktualizacja (22/2015)

WIKANA - Emisja obligacji przez spółkę zależną - aktualizacja (22/2015)

Share
d3373at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-04
Skrócona nazwa emitenta
WIKANA
Temat
Emisja obligacji przez spółkę zależną - aktualizacja
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd WIKANA S.A. (?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 101/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r., informuje o dokonanej w dniu 3 września 2015 r. zmianie warunków emisji obligacji (?Warunki Emisji?), wyemitowanych przez spółkę zależną Emitenta: WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CORYLUS S.K.A. z siedzibą w Lublinie (poprzednio: WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CORYLUS S.K.A. z siedzibą w Lublinie; ?Spółka?). Zmianie uległ cel emisji, który został rozszerzony o udzielenie pożyczek dwóm kolejnym spółkom zależnym Emitenta (?Spółki Zależne?). Wskutek powyższego dotychczasowy katalog zabezpieczeń uległ rozszerzeniu o objęcie nieruchomości stanowiących własność Spółek Zależnych dotychczasowym zabezpieczeniem hipotecznym, zaś akcji Spółek Zależnych - zastawem rejestrowym. O ustanowieniu powyższych zabezpieczeń Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. W pozostałym zakresie Warunki Emisji nie uległy zmianom.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Robert Pydzik Prezes Zarządu
2015-09-04 Agnieszka Maliszewska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at