Trwa ładowanie...
d4ap4jn

WIKANA - Korekta jednostkowego raportu rocznego za 2014 r. (11/2015)

WIKANA - Korekta jednostkowego raportu rocznego za 2014 r. (11/2015)

Share
d4ap4jn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-24
Skrócona nazwa emitenta
WIKANA
Temat
Korekta jednostkowego raportu rocznego za 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z zaistniałym przy publikacji jednostkowego raportu rocznego WIKANA S.A. (?Emitent?) za 2014 r. błędem technicznym, uniemożliwiającym prawidłowe wyświetlanie pełnej treści Sprawozdania Zarządu Emitenta z działalności za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., informujemy, iż publikacja raportu okresowego, skorygowanego w ww. zakresie, nastąpi w dniu dzisiejszym. Szczegółowa podstawa prawna: § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?].

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIKANA SA
(pełna nazwa emitenta)
WIKANA Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-703 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cisowa 11
(ulica) (numer)
081 444 64 80 081 444 64 62
(telefon) (fax)
info@wikana.pl www.wikana.pl
(e-mail) (www)
691-00-19-382 390284802
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Robert Pydzik Prezes Zarządu
2015-03-24 Agnieszka Maliszewska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ap4jn

Podziel się opinią

Share
d4ap4jn
d4ap4jn