Trwa ładowanie...
d2s7wam
espi

WIKANA - Sprzedaż nieruchomości komercyjnej (88/2014)

WIKANA - Sprzedaż nieruchomości komercyjnej (88/2014)
Share
d2s7wam

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 88 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż nieruchomości komercyjnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Wikana S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 6 listopada 2014 r. spółka zależna Emitenta - Wikana Nieruchomości Sp. z o.o. ALFA S.K.A. z siedzibą w Lublinie - zawarła umowę, na podstawie której sprzedała osobom fizycznym - podmiotom niepowiązanym kapitałowo i osobowo z Emitentem oraz Grupą Kapitałową Emitenta, za cenę 3.714.600,00 PLN brutto, prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości komercyjnej położonej w Lesznie, stanowiącej działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 75/8, 75/10, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: PO1L/00018503/5, wraz z prawem własności budynku znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości. Powyższa transakcja stanowi potwierdzenie kontynuacji strategii prowadzonej przez obecny Zarząd Emitenta, o której Emitent informował już raportem bieżącym nr 43/2014 z 27 czerwca 2014 r., zakładającej dezinwestycję i pełną koncentrację na działalności podstawowej, to jest działalności deweloperskiej, m.in.
dzięki pozyskanym w ten sposób kapitałom. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta zdecydował o przekazaniu powyższej informacji, z uwagi na fakt, iż w jego ocenie stanowi ona informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, gdyż może w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIKANA SA
(pełna nazwa emitenta)
WIKANA Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-703 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cisowa 11
(ulica) (numer)
081 444 64 80 081 444 64 62
(telefon) (fax)
info@wikana.pl www.wikana.pl
(e-mail) (www)
691-00-19-382 390284802
(NIP) (REGON)
d2s7wam

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Sławomir Horbaczewski Prezes Zarządu
2014-11-07 Robert Pydzik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s7wam

Podziel się opinią

Share
d2s7wam
d2s7wam