Trwa ładowanie...
db96i9u
db96i9u
espi

WILBO - Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad NWZA Wilbo SA (12/2012)

WILBO - Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad NWZA Wilbo SA (12/2012)
Share
db96i9u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WILBO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad NWZA Wilbo SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wilbo SA informuje, iż zgodnie z art. 401 § 1 K.s.h. pełnomocnik spółki Clarisa Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi będącej akcjonariuszem Wilbo SA z siedzibą w Gdyni zgłosił żądanie umieszczenia dwóch spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wilbo S.A., które zostało zwołane na dzień 30 marca 2012 r. Treść żądania umieszczenia spraw w porządku obrad NWZA Wilbo SA wraz z uzasadnieniem, emitent przekazuje w załączeniu. Porządek obrad NWZA Wilbo SA po zmianie zgłoszonej przez akcjonariusza: 1 Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego 2 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3 Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4 Przyjęcie porządku obrad. 5 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 6 Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 7 Ogólna dyskusja o aktualnej sytuacji spółki oraz zamierzonych czynnościach Spółki w świetle planowanego połączenia Spółki z Seko SA 8 Przedstawienie przez zarząd informacji, co do
planowanej pozycji prawnej i ekonomicznej większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy po połączeniu Spółki z Seko SA oraz przedstawienie przez Zarząd i przez akcjonariuszy propozycji dla mniejszościowych akcjonariuszy Spółki w związku z planowanym połączeniem Spółki z Seko SA w kontekście ujawnionych przez Spółkę warunków zaproponowanych dwóm akcjonariuszom większościowym w umowie z dnia 22 lutego 2012 roku. 9 Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zadanie akcjonariusza Clarisa Investments.pdf | żądanie akcjonariusza wraz z uzasadnieniem | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WILBO SA
(pełna nazwa emitenta)
WILBO Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-029 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Przemysłowa 8
(ulica) (numer)
(0-58)78 37 000 (0-58) 78 37 777
(telefon) (fax)
wilbo@wilbo.pl www.wilbo.pl
(e-mail) (www)
587-000-80-34 191312270
(NIP) (REGON)
db96i9u

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Tomasz Konewka Tomasz Kustra Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db96i9u

Podziel się opinią

Share
db96i9u
db96i9u