Trwa ładowanie...
d19tx3m

WILBO - Zawarcie umowy sprzedaży produktów na rynek białoruski (6/2015)

WILBO - Zawarcie umowy sprzedaży produktów na rynek białoruski (6/2015)

Share
d19tx3m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WILBO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy sprzedaży produktów na rynek białoruski | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wilbo SA w upadłości układowej (?Emitent?, ?Spółka?), informuje, iż w dniu 12 marca 2015 roku Spółka zawarła ramową umowę handlową (Umowa) z UAB ?FIBEX?, zarejestrowaną w Wilnie (Litwa) (FIBEX). Przedmiotem Umowy jest sprzedaż na zasadach wyłączności za pośrednictwem FIBEX produktów rybnych panierowanych Emitenta do trzech sieci handlowych działających na terytorium Białorusi. Okres wyłączności, o którym mowa powyżej obowiązywać będzie również w okresie 3 lat od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. Wartość Umowy stanowi kwota 750 tys. EUR, co odpowiada równowartości ok. 3.108 tys. zł. Kontrakt będzie realizowany w okresie 36 miesięcy. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30-to dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku złamania przez Emitenta warunku dotyczącego wyłączności sprzedaży do sieci handlowych wskazanych w kontrakcie, o których mowa powyżej, Emitent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość sprzedanych produktów. Ponadto FIBEX będzie
uprawniony do żądania od Emitenta zapłaty kary w wysokości 0,1% wartości zamówienia w przypadku jego niezrealizowania jak również za każdy dzień opóźnienia. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. W pozostałym zakresie Umowa nie zawiera specyficznych warunków, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie spełnia przyjętego przez Emitenta kryterium istotności tj. wartości 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Jednocześnie Emitent uznaje Umowę za istotną, gdyż w związku z jej zawarciem zwiększony zostanie potencjał przychodowy poprzez rozszerzenie sprzedaży na kolejne rynki eksportowe dzięki czemu aktualnie Emitent będzie prowadził działalność łącznie na 15 rynkach zagranicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19tx3m

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WILBO SA w upadłości układowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WILBO | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-029 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-58)78 37 000 | | (0-58) 78 37 777 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | wilbo@wilbo.pl | | www.wilbo.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 587-000-80-34 | | 191312270 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Bożena Serzycka Prezes Zarządu/Dyr. ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19tx3m

Podziel się opinią

Share
d19tx3m
d19tx3m