Trwa ładowanie...
d4f760o

Woj. świętokrzyskie ze wsparciem UE dla słabo rozwiniętych regionów

Opracowanie zasad dualnego kształcenia zawodowego w woj. świętokrzyskim, pakietu usług dla firm z branży energetycznej oraz ułatwień w zakładaniu przedsiębiorstw - to działania w jakich pomogą unijni eksperci, w ramach inicjatywy "Lagging regions", wspierającej najsłabiej rozwinięte regiony UE.

Share
d4f760o

W czwartek w Kielcach list intencyjny w sprawie przystąpienia regionu do pilotażu projektu podpisali: unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu, wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Inicjatywa ma charakter badawczy i doradczy jest przeznaczona dla słabiej rozwiniętych regionów UE. Pilotaż "Lagging regions" będzie realizowany w także w woj. podkarpackim, a poza Polską - w dwóch regionach Rumunii.

Projekt zakłada zidentyfikowanie najważniejszych barier, które hamują rozwój gospodarczy tych regionów i opracowanie odpowiedniego planu działań, które przyspieszą procesu wyrównywania różnic w poziomie rozwoju między nimi, a resztą UE. "Te regiony znajdują się w grupie najsłabiej rozwiniętych. Szczególnie mam tu na myśli Rumunię - regionu północno-wschodnie, najbiedniejsze w Europie. Projekt będzie trwał rok. W zależności od tego jak będzie wyglądała praca, mam nadzieję, że inicjatywa obejmie kolejne regiony" - podkreśliła podczas konferencji prasowej Cretu.

d4f760o

Zdaniem Cretu, regiony te są słabo rozwinięte z powodów uwarunkowań historycznych i późnego dołączenia do UE. Zauważyła, iż, mimo to w woj. świętokrzyskim "szczególnie widać" wyniki unijnej integracji. "Od 2000 roku PKB w regionie podwoiło się, a znaczący procent tego wzrostu pochodzi ze środków unii" - oceniła komisarz.

Komisarz wyraziła też przekonanie, iż wspólne działania w ramach pilotażu doradczego projektu, doprowadzą do lepszego rozwoju woj. świętokrzyskiego. Jak wyjaśniała Cretu, w projekcie chodzi o wypracowanie wsparcia dopasowanego do potrzeb danego regionu.

Plan działań opracowany dla woj. świętokrzyskiego w związku z realizacją "Lagging regions" zakłada m.in. lepsze dopasowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, zapewnienie firmom z branży energetycznej dostępu do skrojonego do ich potrzeb pakietu usług wsparcia biznesu oraz skrócenie czasu potrzebnego na założenie działalności gospodarczej w Kielcach.

"Będziemy się głównie koncertować na edukacji zawodowej. Przyjrzymy się jakie umiejętność są potrzebne obecnie na rynku pracy, by jak najlepsza ilość bezrobotnych znalazła pracę. Drugi obszar będzie związany z uproszczeniami pozwalającymi na założenie działalności gospodarczej oraz jak nowe motory rozwoju - przykładowo energetyka - mogą być rozwijane w województwie świętokrzyskim" - opisywała Cretu.

d4f760o

"Chcielibyśmy przejść od działań polegających na absorpcji funduszy unijnych - ich wydawaniu i skoncentrować się na efektywnym wykorzystaniu tych środków" - dodała komisarz.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński przypomniał, iż z ostatniego Raportu Kohezyjnego (poświęconego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE - PAP) wynika, że w UE jest szereg regionów, gdzie następuje stagnacje gospodarcza - głównie na południu kontynentu. "Mamy cała grupę regionów w których poziom życia jest dużo niższy niż średnia europejska. Pięć polskich regionów, włączając woj. świętokrzyskie, należy do 20 najbiedniejszych w UE, gdzie PKB na mieszkańca jest poniżej połowy średniej unijnej" - argumentował Kwieciński.

Zdaniem wiceministra, właśnie dlatego nowa inicjatywa KE jest ważna dla Polski, głównie dla regionów Polski Wschodniej. "Mocno doceniam fakt, że w ramach tej inicjatywy Komisja dokonuje pewnej diagnozy barier, wyzwań w tych regionach, ale co również ważne, że stara się na pewnych konkretnych przykładach działań pokazać, jak można pewne problemy rozwiązywać" - ocenił Kwieciński.

Przedsięwzięcia które w ramach "Lagging regions" będą podejmowane w regionie, mają wzmocnić efektywności działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt "Lagging regions" Initiative in Poland jest wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz Banku Światowego. W woj. świętokrzyskim w inicjatywie będą uczestniczyli eksperci tych instytucji oraz przedstawiciele regionalnego samorządu, środowiska gospodarczego i naukowego. (PAP)

(planujemy kontynuację tematu)

d4f760o

Podziel się opinią

Share
d4f760o
d4f760o