Trwa ładowanie...
d2zhlaf

WOJAS S.A. - Zawarcie aneksów do umów kredytowych (40/2011)

WOJAS S.A. - Zawarcie aneksów do umów kredytowych (40/2011)

Share
d2zhlaf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-21
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
WOJAS S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do Emitenta podpisane aneksy do umowy współpracy i do umów kredytowych zawartych pomiędzy WOJAS S.A. a BRE Bank S.A. O/ Kraków. Na mocy powyższych aneksów zawartych dnia 16 października 2011 r. Bank przedłużył do dnia 31 stycznia 2012 r. prawo Emitenta do korzystania z produktów bankowych w ramach sublimitów przyznanych przez Bank do łącznej kwoty 9.000.000 zł (kwota bez zmian). Pozostałe istotne warunki umów kredytowych nie uległy zmianie. Niniejsza umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż wartość umów zawartych z Bankiem przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zhlaf

| | | WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WOJAS S.A. | | Przemysł lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 34-400 | | Nowy Targ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ludźmierska | | 29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +4818 264 92 10 | | +4818 264 92 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ri@wojas.pl | | www.wojas.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7352691202 | | 120415969 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Wiesław Wojas Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zhlaf

Podziel się opinią

Share
d2zhlaf
d2zhlaf