Trwa ładowanie...
d3qnoj7

WOJAS S.A. - Zwiększenie stanu posiadania (2/2012)

WOJAS S.A. - Zwiększenie stanu posiadania (2/2012)

Share
d3qnoj7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-30
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Zwiększenie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd WOJAS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Pana Wiesława Wojasa, akcjonariusza i Prezesa Zarządu o transakcji na akcjach WOJAS S.A. Pan Wiesław Wojas, w oparciu o art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadamia o nabyciu w dniu 27 stycznia 2012 r. w transakcji pakietowej na GPW w Warszawie 630.000 akcji WOJAS S.A. po cenie 4,70 zł za akcję. W wyniku zawartej transakcji stan posiadania akcji WOJAS S.A. przez Pana Wiesława Wojasa zwiększył się do 10 630 000 akcji, co stanowi 83,85% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na walnym. Przed nabyciem akcji WOJAS S.A. Pan Wiesław Wojas posiadał 10 0000 000 akcji WOJAS S.A. co stanowiło 78,89 % udziału w kapitale zakładowym i w głosach na walnym

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qnoj7

| | | WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WOJAS S.A. | | Przemysł lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 34-400 | | Nowy Targ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ludźmierska | | 29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +4818 264 92 10 | | +4818 264 92 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ri@wojas.pl | | www.wojas.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7352691202 | | 120415969 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Wiesław Wojas Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qnoj7

Podziel się opinią

Share
d3qnoj7
d3qnoj7