Trwa ładowanie...
d3w094f

WORK SERVICE S.A. - Negocjacje w sprawie nabycia przez spółkę zależną od Work Service S.A. 100% u ...

WORK SERVICE S.A. - Negocjacje w sprawie nabycia przez spółkę zależną od Work Service S.A. 100% udziałów innej spółki na rynku niemieckim (100/2014)

Share
d3w094f

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 100 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Negocjacje w sprawie nabycia przez spółkę zależną od Work Service S.A. 100% udziałów innej spółki na rynku niemieckim | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Work Service S.A. (?Emitent?), niniejszym informuje, że spółka IT Kontrakt Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (?Kupujacy?) - w której Emitent posiada 84,18 % udziałów - prowadzi negocjacje z jedynym wspólnikiem spółki Königstein Beratungsgesellschaft für EDV-Dienstleistungen mbH, z siedzibą w Kolonii, Niemcy (?Königstein?), dotyczące nabycia przez Kupującego udziałów w Königstein. Przedmiotem prowadzonych negocjacji, zapoczątkowanych podpisaniem przez strony stosownego listu intencyjnego, jest nabycie docelowo wszystkich udziałów w Königstein, przy czym w pierwszym etapie transakcja dotyczyłaby 51% udziałów. Dokonanie przedmiotowej transakcji jest uzależnione od wynegocjowania przez strony satysfakcjonujących warunków dokonania transakcji. Zawarcie umowy sprzedaży ww. udziałów, przy założeniu pomyślnego przebiegu negocjacji, będzie warunkowane w szczególności zadowalającym rezultatem badania due diligence oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń wynikających z przepisów z prawa spółek
handlowych lub regulacji wewnętrznych obowiązujących IT Kontrakt Sp. z o.o. Ponadto, strony umówiły się, że jeżeli wolą Shareholders Committee innej spółki zależnej Emitenta tj. Work Service GmbH & Co. KG lub spółki Fiege Logistik Stiftung & Co. KG będzie nabycie udziałów w ramach Planowanej Transakcji przez spółkę zależną Emitenta tj. Work Service Gmbh & Co. KG, wówczas Planowana Transakcja na wynegocjowanych warunkach zostanie zawarta przez Work Service GmbH & Co. KG Kupującemu została udzielona wyłączność na prowadzenie omawianych negocjacji w okresie do dnia 28 lutego 2015 roku. Na rynku niemieckim Königstein należy do specjalistów w dziedzinie rekrutacji pracowników IT oraz implementacji projektów IT jako zewnętrzny usługodawca. W przypadku powodzenia negocjacji i zawarcia transakcji, Kupujący zamierza przy wsparciu sprzedającego kontynuować i działalność i rozwój Königstein. Negocjowana transakcja wpisuje się w strategię grupy kapitałowej Emitenta zakładającą poszerzenie jej obecności na rynku
niemieckim w zakresie rekrutacji specjalistów z branży IT. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w094f

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-413 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gwiaździsta | | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 37 10 900 | | +48 71 37 10 938 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | work@workservice.pl | | www.workservice.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 897-16-55-469 | | 932629535 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Tomasz Hanczrek Prezes Zarządu
2014-12-11 Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w094f

Podziel się opinią

Share
d3w094f
d3w094f