Trwa ładowanie...
d4khidk

XPLUS - Wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2014 (3/2015) - EBI

XPLUS - Wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2014 (3/2015)

Share
d4khidk
NEW CONNECT
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd XPLUS S.A. informuje, iż w dniu 05.02.2015 otrzymał informację od Rady Nadzorczej XPLUS S.A. o podjęciu przez nią uchwały dotyczącej wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok 2014. Rada Nadzorcza wybrała spółkę NOBILIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr KIBR 3985. Uchwała została podjęta w dniu 05.02.2015 przez Radę Nadzorczą XPLUS S.A., podmiot do tego uprawniony zgodnie z §17 pkt 7 Statutu Spółki. Umowa z Biegłym Rewidentem zostanie zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4khidk

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Karol Sudnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4khidk

Podziel się opinią

Share
d4khidk
d4khidk