Trwa ładowanie...
drpretz

YELLOW HAT - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 marca 2015 roku (4/2 ... - EBI

YELLOW HAT - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 marca 2015 roku (4/2015)

Share
drpretz
NEW CONNECT
Raport EBI nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-04
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 marca 2015 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki YELLOW HAT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łowickiej 19/6, 02-574 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365157, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki YELLOW HAT S.A., które odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Łowickiej 19/6 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia zawierająca porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2/ Projekty uchwał na NWZ 3/ Formularz Pełnomocnictwa
Załączniki
Plik Opis
YEL-FormularzPelnomocnictwa_NWZ_20150330-2.pdf
YEL-Projektyuchwal_NWZ_20150330-1.pdf
YEL-Trescogloszeniaozwolaniu_NWZ_20150330-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

drpretz

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sławomir Szymański Prezes Zarządu
Łukasz Mroczek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

drpretz

Podziel się opinią

Share
drpretz
drpretz