Trwa ładowanie...
d26ltgb

ZASTAL SA - ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do podmiotu zależnego. (7/2013)

ZASTAL SA - ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do podmiotu zależnego. (7/2013)

Share
d26ltgb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZASTAL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do podmiotu zależnego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Zastal Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19 lipca 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o wpisaniu w dniu 8 lipca 2013 roku przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych hipoteki umownej na kwotę 6.000.000,- PLN (słownie; sześć milionów złotych), na nieruchomości należącej do Spółki Landex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna będącej podmiotem zależnym od Emitenta, na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy, to jest wszelkich istniejących i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących obligatariuszom w stosunku do Spółki Powszechne Towarzystwo Iwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu. Hipotekę ustanowiono na
nieruchomości zabudowanej położonej w Zielonej Górze należącej do Landex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna będącego podmiotem zależnym w stosunku do Emitenta. Dla nieruchomości obciążonej hipoteką prowadzona jest księga wieczysta o numerze ZG1E/00075525/8. Łączna powierzchnia przedmiotowej nieruchomości wynosi 11,5 tys. m2. Łączna wartość ewidencyjna ww.nieruchomości wynosi 472 tys. zł. Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. posiada 33% kapitału zakładowego Emitenta. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wartość ustanowionej hipoteki jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln Euro. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26ltgb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZASTAL SA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 65-119 | | Zielona Góra | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Sulechowska | | 4 a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 068 3284214 | | 068 3284213 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@zastal.pl | | www.zastal.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9290093806 | | 006104350 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Mariusz Matusik Prezes Zarządu Mariusz Matusik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26ltgb

Podziel się opinią

Share
d26ltgb
d26ltgb