Trwa ładowanie...
d4a21yl
espi

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Wyrok w sprawie odkrywki Tomisławice (10/2012)

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Wyrok w sprawie odkrywki Tomisławice (10/2012)
Share
d4a21yl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyrok w sprawie odkrywki Tomisławice | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. ("ZE "PAK" S.A.") informuje, iż w dniu 6 listopada 2012 r. powzięła wiadomość o ogłoszeniu w tym samym dniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyroku uchylającego decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 marca 2009 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej wydanej w dniu 7 sierpnia 2007 r. przez Wójta Gminy Wierzbinek związanej z eksploatacją przez PAK Kopalnię Węgla Brunatnego Konin S.A., będącą spółką zależną ZE "PAK" S.A., odkrywki węgla brunatnego Tomisławice. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 listopada 2012 r. nie jest prawomocny. W przypadku, gdyby powołany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stał się prawomocny, Samorządowe Kolegium Odwoławcze ponownie rozpozna sprawę dotyczącą stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej wydanej przez Wójta Gminy Wierzbinek. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. rozpozna
podstawy do złożenia środka odwoławczego od przedmiotowego wyroku po otrzymaniu i zapoznaniu się przez spółkę z pisemnym uzasadnieniem wyroku. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 listopada 2012 r. nie pozbawia mocy prawnej decyzji środowiskowej wydanej przez Wójta Gminy Wierzbinek i nie wstrzymuje prac eksploatacyjnych oraz wydobywczych na odkrywce Tomisławice. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-510 Konin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kazimierska 45
(ulica) (numer)
+48 63 247 30 00 +48 63 247 30 30
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6650001645 310186795
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Katarzyna Muszkat Prezes Zarządu
2012-11-07 Anna Striżyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a21yl

Podziel się opinią

Share
d4a21yl
d4a21yl