Trwa ładowanie...
d14dm37
espi

ZETKAMA SA - Informacja o transakcji Członka Zarządu Spółki. (17/2013)

ZETKAMA SA - Informacja o transakcji Członka Zarządu Spółki. (17/2013)
Share
d14dm37
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-21
Skrócona nazwa emitenta
ZETKAMA SA
Temat
Informacja o transakcji Członka Zarządu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ZETKAMA S.A. na podstawie informacji otrzymanej w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi informuje, że Spółka otrzymała informację od jednego z Członków Zarządu Spółki, o dokonaniu transakcji zbycia akcji Spółki. Data transakcji wolumen cena jednostkowa 16.09.2013 111 80,01 zł 16.09.2013 1504 80,00 zł 17.09.2013 895 80,00 zł 18.09.2013 1 80,00 zł 19.09.2013 4138 80,00 zł Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. Zawiadomienie zostało sporządzone dnia 20 września 2013 roku Ścinawce Średniej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZETKAMA Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ZETKAMA SA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
57410 Ścinawka Średnia
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 12
(ulica) (numer)
074 8652100 074 8652101
(telefon) (fax)
biuro.zarzadu@zetkama.com.pl www.zetkama.com.pl
(e-mail) (www)
8830000482 890501767
(NIP) (REGON)
d14dm37

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-21 Leszek Jurasz Prezes Zarządu
2013-09-21 Jerzy Kozuch Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14dm37

Podziel się opinią

Share
d14dm37
d14dm37