Trwa ładowanie...
d3i8nax
espi

ZETKAMA SA - Informacja o transakcji Członka Zarządu Spółki. (33/2011)

ZETKAMA SA - Informacja o transakcji Członka Zarządu Spółki. (33/2011)

Share
d3i8nax
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-02
Skrócona nazwa emitenta
ZETKAMA SA
Temat
Informacja o transakcji Członka Zarządu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ZETKAMA S.A. na podstawie informacji otrzymanej w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi informuje, że Spółka otrzymała informację od jednego z Członków Zarządu Spółki, o dokonaniu transakcji zbycia akcji Spółki: Data transakcji wolumen cena jednostkowa 29.11.2011 1.954 szt. 26,80 zł 29.11.2011 10.000 szt. 26,80 zł 29.11.2011 46 szt. 26,80 zł Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. Zawiadomienie zostało sporządzone dnia 2 grudnia 2011 roku w Ścinawce Średniej. Jednocześnie Emitent informuje, że w przekazanym w dniu 25.11.2011 roku rb nr 32, została omyłkowo podana niższa liczba zbytych akcji o 27 szt. Pomyłka wynika z oczywistej omyłki przy sumowaniu ilości zbytych akcji. Całkowita liczna zbytych akcji wynosi 11 071 szt. a nie jak podano 11 044 szt.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3i8nax

| | | ZETKAMA Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZETKAMA SA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 57410 | | Ścinawka Średnia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 3 Maja | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 074 8652100 | | 074 8652101 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.zarzadu@zetkama.com.pl | | www.zetkama.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8830000482 | | 890501767 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Jerzy Kożuch Wiceprezes Zarządu
2011-12-02 Piotr Wielesik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3i8nax

Podziel się opinią

Share
d3i8nax
d3i8nax