Trwa ładowanie...
d1zr4od
d1zr4od
espi

ZETKAMA SA - Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2012. (25/2012)

ZETKAMA SA - Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2012. (25/2012)
Share
d1zr4od

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZETKAMA SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2012. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZETKAMA S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje o zmianie prognozy wyników finansowych na 2012 rok w stosunku do prognoz opublikowanych w dniu 22.08.2012 raportem bieżącym nr 20: Jednostkowe prognozy wyników na rok 2012 Spółki ZETKAMA S.A. Dotychczasowa prognoza finansowa Spółki dominującej ZETKAMA S.A. opublikowana 22.08.2012 roku zakłada osiągniecie następujących wyników finansowych: przychody ze sprzedaży 94 206 tys. zł EBITDA 13 579 tys. zł zysk netto 12 366 tys. zł Zweryfikowana prognoza Spółki dominującej ZETKAMA S.A. zakłada osiągnięcie następujących wyników finansowych: przychody ze sprzedaży 101 353 tys. zł EBITDA 15 642 tys. zł zysk netto 13 820 tys. zł Uzyskanie EBITDA i zysku netto na poziomie wyższym od zakładanego wcześniej jest
wynikiem lepszych od zakładanych wyników sprzedaży oraz wyższej marży na sprzedaży. Emitent podtrzymuje opublikowane wcześniej prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej ZETKAMA na rok 2012, które zakładają osiągniecie następujących wyników finansowych: Przychody ze sprzedaży 264 330 tys. zł EBITDA 36 299 tys. zł zysk netto 21 106 tys. zł Przekroczenie zakładanych wyników Grupy Kapitałowej w ocenie Emitenta nie będzie większe niż 10 %. Prognoza finansowa Emitenta i jego Grupy Kapitałowej nie podlegała sprawdzeniu przez biegłego rewidenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZETKAMA Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ZETKAMA SA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
57410 Ścinawka Średnia
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 12
(ulica) (numer)
074 8652100 074 8652101
(telefon) (fax)
biuro.zarzadu@zetkama.com.pl www.zetkama.com.pl
(e-mail) (www)
8830000482 890501767
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Leszek Jurasz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zr4od

Podziel się opinią

Share
d1zr4od
d1zr4od