Trwa ładowanie...
d34nodb

ZM Ropczyce przejęły 48,11% ZM Invest w zamian za własne akcje

Warszawa, 29.11.2016 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce zawarły z akcjonariuszami ZM Invest umowy objęcia 1,946 mln akcji serii E za cenę emisyjną ustaloną na poziomie 21,07 zł sztuka w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 2 139 akcji ZM Invest o wartości godziwej 41 mln zł, dających 48,11% głosów, podała spółka. 

Share
d34nodb

"Spółka zawarła ze wspomnianymi osobami umowy przeniesienia na rzecz spółki akcji ZM Invest stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych akcji spółki na okaziciela serii E, na podstawie których spółka nabyła łącznie 2 139 akcji ZM Invest imiennych serii A o łącznej wartości godziwej w wysokości 41 013 186 zł" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo zarząd spółki po dokonaniu szczegółowej analizy aktualnych potrzeb finansowych i inwestycyjnych zrezygnował z podejmowania działań zmierzających do zawarcia umów objęcia pozostałych możliwych do wyemitowania akcji serii E, które miały być oferowane wyłącznie za wkłady pieniężne w terminie od dnia 2 stycznia do dnia 20 lutego 2017 r. (włącznie), podano również.

"Jednocześnie zarząd spółki wskazuje, iż obecnie spółka jest na etapie przygotowywania budżetu na rok 2017 i planu strategicznego na kolejne lata. Po zakończeniu tych prac zarząd spółki nie wyklucza zmiany decyzji odnoszącej się do oferowania dodatkowych akcji spółki [?] wówczas w ramach nowych, kolejnych serii akcji spółki" - czytamy dalej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)

d34nodb

Podziel się opinią

Share
d34nodb
d34nodb