Trwa ładowanie...

Zmiany w długości okresów wypowiedzenia

Pracodawcy chcą skrócenia długości wypowiedzenia z 2 do 3 miesięcy dla pracowników zatrudnionych na czas określony i nieokreślony. Pismo zawierające propozycje organizacji pracodawców zostało przekazane Przewodniczącemu Zespołu Trójstronnej Komisji

Share
Zmiany w długości okresów wypowiedzenia
Źródło: © pressmaster - Fotolia.com
di57f3a

Pracodawcy chcą zmiany długości okresu wypowiedzenia z 2 do 3 miesięcy. Mają one dotyczyć pracowników zatrudnionych na czas określony i nieokreślony. Pismo w tej sprawie zostało przekazane Przewodniczącemu Zespołu Komisji Trójstronnej.

Organizacje pracodawców (Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club oraz Związku Rzemiosła Polskiego) akceptują propozycję zakładającą różnicowanie okresów wypowiedzenia przy umowach na czas określony. Długość okresu wypowiedzenia powinna być uzależniona od stażu pracy, co wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (z dnia13 marca 2014 r. w sprawie C 38/13). Okresy wypowiedzenia umów na czas określony powinny być zbliżone do okresów wypowiedzenia przy umowach na czas nieokreślony.

Obecnie okres wypowiedzenia umów na czas nieokreślony wynosi 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż pół roku. Miesiąc, gdy pracował ponad pół roku i 3 miesiące, gdy był zatrudniony co najmniej 3 lata.

di57f3a

Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych Forum Związków Zawodowych, jest przeciwna propozycjom pracodawców. - Pozostajemy przy naszym stanowisku z końca sierpnia - okres trwania umów terminowych powinien wynosić maksymalnie 18 miesięcy - zapowiedziała w rozmowie z PAP Grabowska. Przypomniała, że pod koniec sierpnia 2013 r. związki zawodowe (FZZ, OPZZ i NSZZ Solidarność) zaproponowały własną propozycję zmian, a w marcu 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że dwutygodniowy okres wypowiedzenia dla umów terminowych bez względu na długość zatrudnienia jest dyskryminujący.

Ponadto pracodawcy proponują złagodzenie obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony;
• modyfikację zasad konsultacji zamiaru rozwiązania umowy na czas nieokreślony poprzez wprowadzenie kontroli następczej;
• uchylenie lub skrócenie 4-letniego okresu ochrony przedemerytalnej;
• ograniczenie katalogu grup pracowników korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Pracodawcy opowiadają się także za maksymalnie 48-miesięcznym okresem zatrudniania na umowy okresowe. Czteroletni maksymalny czas trwania umowy na czas określony nie obejmowałby m.in. umów związanych z realizacją projektu czy trwaniem kadencji. We wspólnym stanowisku opowiedzieli się za wydłużeniem maksymalnego czasu trwania umowy na okres próbny do 6 miesięcy. Są też za zniesieniem obowiązku podawania przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w firmach zatrudniających do 50 pracowników.

JK,WP.PL

di57f3a

Podziel się opinią

Share
di57f3a
di57f3a