Trwa ładowanie...
d3g8goh
d3g8goh
espi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji. (139/2010)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji. (139/2010)
Share
d3g8goh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 139 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-30
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Nabycie akcji.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 30 listopada 2010 roku otrzymał od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Krzysztofa Kosiorka-Sobolewskiego, zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.Zawiadomienie zawiera informacje o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.. Nabycie akcji nastąpiło na rynku regulowanym ( GPW w Warszawie ), zrealizowane za pośrednictwem domu maklerskiego. Transakcja została zawarta w dniu 30 listopada 2010 roku, a jej rozliczenie nastąpi w dniu 03 grudnia 2010 roku, w ilości: 21.000 ( słownie: dwadzieścia jeden tysięcy ) akcji po średniej cenie 0,85 zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d3g8goh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-30 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2010-11-30 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3g8goh

Podziel się opinią

Share
d3g8goh
d3g8goh