Trwa ładowanie...
d1xqd4q
espi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (106/2011)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (106/2011)

Share
d1xqd4q
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 106 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-16
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2011 roku podpisał umowę na wykonanie na rynek holenderski elementów maszyn przeznaczonych do żywienia zwierząt, na łączną wartość 261.971,00 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden 00/100) złotych. Umowa nie przewiduje kar umownych. Termin realizacji ustalono do 15.02.2012r. Suma wszystkich umów podpisanych od początku roku z tym odbiorcą wynosi 2.177.613,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzynaście 00/100) złotych. Umowa ta spełnia kryterium umowy znaczącej, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xqd4q

| | | ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 89-600 | | Chojnice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 52 396 57 10 | | 52 397 31 63 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@zremb-ch.com.pl | | www.zremb-ch.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 555 156 49 13 | | 091343195 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu
2011-12-16 Andrzej Mariusz Rudnik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xqd4q

Podziel się opinią

Share
d1xqd4q
d1xqd4q