Trwa ładowanie...
dfwadbk
espi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów. (179/2010)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów. (179/2010)
Share
dfwadbk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 179 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2010r. powziął informacje o następującej treści:"Działając w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, że zmienił się bezpośredni udział Firmy Handlowej JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach ("JAGO") w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zmiana liczby głosów nastąpiła poprzez zbycie i nabycie przez JAGO w dniach:- zbycie w dniu 29 grudnia 2010 roku 150.000 akcji Spółki (transakcja pakietowa)- nabycie w dniu 29 grudnia 2010 roku 140.939 udziałów (100%) w Spółce S1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.("Transakcja").Przed Transakcją JAGO posiadało bezpośrednio 4.654.999 akcji Spółki, co stanowiło 14,15 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, 4.654.999 głosów z tych akcji i 14,15 % udziału w ogólnej liczbie głosów.W wyniku Transakcji JAGO posiada
bezpośrednio 4.504.999 akcji Spółki, uprawniających do 4.504.999 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 13,69% kapitału zakładowego Spółki oraz 13,69% ogólnej liczby głosów na Walny Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio, poprzez spółkę zależną S1 Sp. z o.o., w stosunku do której jest podmiotem dominującym 6.246.497 akcji Spółki, uprawniających do 6.246.497 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 18,98 % kapitału zakładowego Spółki oraz 18,98 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. łącznie JAGO posiada 10.751.496 akcji Spółki, uprawniających do 10.751.496 głosów na Walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 32,67 % kapitału zakładowego Spółki oraz 32,67 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.W okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia JAGO rozważa zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w Spółce." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
dfwadbk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2010-12-30 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwadbk

Podziel się opinią

Share
dfwadbk
dfwadbk