Trwa ładowanie...
d3u41w4
espi
03-12-2010 08:50

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów. (144/2010)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów. (144/2010)

d3u41w4
d3u41w4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 144 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. informuje, że w dniu 03 grudnia 2010r. powziął informacje o następującej treści."Działając w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiamy, że w wyniku sprzedaży w trybie transakcji zwykłych i pakietowych zawartych dniach od 16 listopada do 02 grudni na sesjach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:1.w dniu 16 listopada 2010 roku 15.000 akcji Spółki.2.w dniu 16 listopada 2010 roku 150.000 akcji Spółki.(transakcja pakietowa)3.w dniu 17 listopada 2010 roku 15.000 akcji Spółki.4.w dniu 18 listopada 2010 roku 15.000 akcji Spółki.5.w dniu 19 listopada 2010 roku 15.000 akcji Spółki.6.w dniu 22 listopada 2010 roku 15.000 akcji Spółki.7.w dniu 22 listopada 2010 roku 150.000 akcji Spółki.(transakcja pakietowa)8.w dniu 23 listopada 2010 roku 15.000 akcji Spółki.9.w dniu 24 listopada
2010 roku 15.000 akcji Spółki.10.w dniu 25 listopada 2010 roku 15.000 akcji Spółki.11.w dniu 25 listopada 2010 roku 140.000 akcji Spółki.(transakcja pakietowa)12.w dniu 26 listopada 2010 roku 15.000 akcji Spółki.13.w dniu 29 listopada 2010 roku 15.000 akcji Spółki.14.w dniu 30 listopada 2010 roku 15.000 akcji Spółki.15.w dniu 01 grudnia 2010 roku 15.000 akcji Spółki.16.w dniu 02 grudnia 2010 roku 15.000 akcji Spółki.nastąpiła zmiana udziału posiadanych przez FH JAGO S.A. akcji Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Przed zawarciem "Transakcji" FH JAGO S.A. posiadał 7.464.999 akcji Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., co stanowiło 23,70 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, 7.464.999 głosów z tych akcji i 23,70 % udziału w ogólnej liczbie głosów.Po "Transakcjach" FH JAGO S.A. posiada 6.829.999 akcji Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., co stanowi 21,68 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, 6.829.999 głosów z tych akcji i 21,68 % udziału w ogólnej liczbie głosów.W okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia
niniejszego zawiadomienia FH JAGO S.A. rozważa zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w Spółce." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u41w4

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2010-12-03 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u41w4
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3u41w4