Trwa ładowanie...
d4znig7

ZUE obniżyło prognozy zysków i podniosło przychodów w 2011 roku

14.11. Warszawa (PAP) - Grupa ZUE, zajmująca się budową trakcji kolejowych i tramwajowych, obniżyła tegoroczne prognozy zysku netto i EBITDY oraz podniosła prognozę...

Share
d4znig7

14.11. Warszawa (PAP) - Grupa ZUE, zajmująca się budową trakcji kolejowych i tramwajowych, obniżyła tegoroczne prognozy zysku netto i EBITDY oraz podniosła prognozę skonsolidowanych przychodów - poinformowała spółka w komunikacie.

Prognoza zysku netto na koniec 2011 roku została obniżona w stosunku do wcześniejszych założeń o 29 proc., do 21,6 mln zł.

Prognoza zysku EBITDA grupy ZUE został zmniejszona o 26,8 proc. i wynosi obecnie 35,9 mln zł.

d4znig7

Prognoza przychodów grupy wzrosła w stosunku do pierwotnych założeń o 26,6 proc., do 583 mln zł.

"Na dodatnią zmianę w przypadku skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wpłynęła lepsza niż prognozowano efektywność w pozyskiwaniu projektów przez spółki wchodzące w skład Grupy ZUE. Nieistotny wpływ przychodów Grupy ZUE z rynku budownictwa energetycznego, których wzrost był zakładany przez Spółkę począwszy od 2011 roku, został pokryty zwiększonymi przychodami z dotychczasowych rynków, tym niemniej Grupa kontynuuje działania mające na celu zwiększenie przychodów z rynku energetycznego" - napisano w komunikacie.

Na obniżenie prognoz zysków wpływ miało m.in.: wzrost zmienności czynników rynkowych, na których oparte zostały wcześniejsze prognozy, wzrost cen kluczowych dla działalności Grupy ZUE surowców, materiałów oraz paliw płynnych powyżej wartości pierwotnie zakładanych, wahania kursu EUR/PLN oraz zaostrzająca się walka konkurencyjna na etapie pozyskiwania projektów.

"Spowodowały one wzrost kosztów prowadzonej działalności oraz ograniczyły możliwości negocjacji cenowych z dostawcami i podwykonawcami. Konsekwencją tego jest obserwowany spadek marż - głównie na projektach realizowanych w sektorze kolejowym przez spółkę zależną Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie oraz w zakresie robót drogowych i nawierzchniowych - który przekłada się z kolei na niższe wartości skonsolidowanego zysku EBITDA oraz skonsolidowanego zysku netto" - napisano w komunikacie.

"Na poziom skonsolidowanego zysku netto miała również wpływ większa niż zakładano potrzeba korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania realizowanych projektów ze względu na opóźnienia w regulowaniu płatności przez Zamawiających (wpływ na poziom kosztów finansowych)" - dodano. (PAP)

pr/

d4znig7

Podziel się opinią

Share
d4znig7
d4znig7