Trwa ładowanie...
d4hn6l0
d4hn6l0
espi

ZUE S.A. - Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (34/2010)

ZUE S.A. - Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (34/2010)
Share
d4hn6l0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.01.2011 r.Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została przekazana przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 33 / 2010 z dnia 30.12.2010 r.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Proejkty uchwał NWZ.pdf Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUE S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hn6l0

Podziel się opinią

Share
d4hn6l0
d4hn6l0